Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 14

Tarot Wands 14
Stokkenes Konge

Overordnet betydning
Stokkenes Konge indikerer, at du vil have energi, erfaring og entusiasme til at udføre det, du ønsker at opnå på dette tidspunkt. Du tager kontrol over dit liv. Du vil motivere dem omkring dig, lede vejen frem og være et godt eksempel for dem, der ser op til dig. Du behøver ikke bekymre dig om andre menneskers mening om dig, og du tør være anderledes.

Beskrivelse
Stokkenes Konge viser en konge, der sidder på en trone. Tronen er pyntet med billeder af løver og firben. Han bærer en mægtig kappe med påsyede firben. Hans dragt er rød og kappen gul. I hånden holder han en stok og, han kigger væk fra betragteren. Et firben ses ved hans fod. Kongen personificerer væddertegnets pulserende og livgivende kvaliteter.

Kortet symboliserer desuden mod, varme, entusiasme og tillid. Han inspirerer folk omkring sig til at gå efter deres drømme og forsøge det, der umiddelbart synes umuligt.

Tolkning
Stokkenes Konge indikerer, at kvaliteter som fantasi, energi og livslyst træder ind i dit liv og er klart til stede. Ligesom reptiler fra tid til anden skifter ham, viser kongens kappe med påsyede salamandere, at det er muligt at lade gamle begrænsninger bag sig og være åben overfor forandringer i såvel bevidsthed som den fysiske tilværelse. Således vil du komme i kontakt med din optimistiske og visionære side og komme til at gøre indflydelse.

Når du trækker dette kort, er det tegn på evolution og forandring på et dybt indre niveau; gamle perceptioner kastes til side,og alle forhindringer eller blokeringer kan ryddes af vejen, og der kan opstå ny udvidet indsigt. Du vil forfølge dine visioner med stor iver og energi.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Stokkenes Konge er: humor, gavmildhed, optimistisk, vovehals, vision, vitalitet, selvsikker, stærk, venlig, morsom, charmerende, frygtløs, motiveret, handlingsorienteret, stolt, lidenskabelig, ærlig, loyal, pålidelig, beskyttende, tager kontrol, tør at være anderledes.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 14, der i numerologi ofte summeres til 5. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds om.

Astrologi
Kortet forbindes med tegnet Vædderen.

Affirmation
Jeg arbejder målrettet efter mine visioner. Jeg overvinder forhindringer med lethed.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation