Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 11

Tarot Wands 11
Stokkenes Page

Overordnet betydning
Stokkenes Page repræsenterer gode nyheder, at blive inspireret, få gode ideer, lave nye spændende planer, tænke stort og finde noget, du brænder for.

Beskrivelse
Stokkenes Page viser en ung mand, en rejsende eller en budbringer, der står i en ørken og betragter en stok. Hans blik er fæstnet på stokkens top. Manden bærer gule klæder, hvorpå der er påtrykt firben. I hans hat er fastgjort en lille rød fjer, som symboliserer et begær, en lidenskab og en stræben, der endnu ikke er fuldt udfoldet.

Mandens ungdom er symbol på uudfoldede muligheder. Kortet symboliserer muligheder og chancer. Det symboliserer den indre kreative mangfoldighed og overflod af ideer og påfund. Derfor har kortet at gøre med begyndelser på kreative processer og den særlige omsorg og næring, der er brug for i en opstartsfase.

Tolkning
Når du trækker Stokkenes Page, er det tegn på en begyndende dyb åndelig lidenskab i forhold til at frigive din kreativitet og udtrykke den i verden. Kortet symboliserer, at en ny ide spirer frem eller er spiret frem fra dit indre. Der er en entusiasme og tro tilstede overfor ideerne, fordi du ser deres potentiale.

Kortet repræsenterer den indre del af din dynamiske natur, som med stor kraft bevæger sig i nye retninger – eller som ønsker at gøre det – for at opleve ubegrænset og inspireret kreativitet, der ønsker at komme til udtryk.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Stokkenes Page er: optimisme, befrielse fra angst, forår, åbenhed, begejstring, frihed, pionerånd, glæde, ny energi, udvidet opfattelsesevne, gode nyheder, breve, telefonopkald, legende, aktiv, optimistisk, kreativitet, fritænkende.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 11, der i numerologi ofte summeres til 2. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds omkring.

Astrologi
Kortet forbindes med tegnet Vædder.

Affirmation
Jeg har tillid til mine visioner. Jeg går tillidsfuld frem i livet.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation