Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 9

Tarot Wands 9
Ni Stokke

Overordnet betydning
Ni Stokke repræsentere at du er næsten i mål, du er tæt på succes. De seneste begivenheder har efterladt dig tappet for energi og følelsen af at du ikke kan fortsætte, men du er så tæt på at få det, du vil! Du skal bare samle det sidste af din styrke og skubbe fremad, så får du succes.

Beskrivelse
Ni Stokke viser en mand, der står og holder fast om en stok med begge hænder. Han bærer bandage omkring hovedet og ser sig utrygt og mistroisk tilbage hen imod det sted, hvor de otte andre stokke står. Kortet symboliserer energi, der er tilbageholdt, fordi man ikke ved, hvordan man skal anvende den positivt eller konstruktivt. Det symboliserer en situation, hvor følelsen af konflikt har taget over. Men man har styrke, selvom man ikke er klar over det, og selv om man måtte møde modgang.

Tolkning
Ni Stokke antyder, at du skal gøres bevidst om din skjulte eller ubevidste reserve af styrke. Du er forberedt på at møde vanskeligheder på din vej. Du har kæmpet før, og du er klar igen, hvis situationen skulle kræve det. Du har grænseløs styrke, mod og udholdenhed nok til at overvinde dem.

Kortet står for styrke og indikerer, at såvel dine bevidste som dine ubevidste kræfter er klar til at hjælpe dig. Du må gøre brug af din beslutsomhed for at kunne møde de udfordringer, der ligger forude. Idet det ubevidste bliver bevidst, kan der opstå angst for på ny at genopleve uafsluttede situationer. Men der kan også opstå styrke, idet du opdager begyndelsen til en udfoldelse af indre hidtil ubevidste styrker.

Nøgleord
Andre ord, der karakteriserer Ni Stokke er: kampklar, tilbageholdt energi, slumrende kræfter, ubrugte muligheder, selverkendelse, kraftanstrengelser, blokeringer, destruktiv energi og ustabilitet. Drænet for energi, næsten der, tæt på succes, mod, vedholdenhed, udholdenhed, rygrad, saml din styrke, sidste stand, holde ud.

Tal
Ni er det tal, i hvilket alle de andre opsummeres for at danne et fundament inden den endelige fuldendelse i tallet ti. I de næste ni uger eller måneder vil du have ubegrænset styrke, når det gælder om at manifestere dine visioner eller afklare problemer.

Astrologi
Bevidstheden (Solen) og skjulte kræfter (Månen i Skytten). Der er en mulighed for at få bevidsthed (Solen) på dine skjulte kræfter (Månen).

Affirmation
Jeg genopdager og genoplever mine kræfter. I mit indre bor en styrke. Min indre kraft vokser. Jeg besidder uanede kræfter og muligheder. Jeg har tillid til min egen styrke.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation