Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 5

Tarot Wands 5
Fem Stokke

Overordnet betydning
Fem Stokke repræsenterer argumenter, konflikter, kampe, konkurrence og uenigheder. Det betyder kamp, modstand, slag, aggression og temperament.

Beskrivelse
Fem Stokke viser fem mænd, der strides eller kæmper mod hinanden med hver deres stok. Det, de foretager sig, er mere en aggressiv positionering i forhold til hinanden end en egentlig fejde. De rører ikke hinanden, men står i enten forsvars- eller angrebsposition. Derfor virker billedet let, og som om det er en leg eller opvisning for mændene.

De fem mænd viser samtidig, at de ikke kan holde sig i ro, hvilket kun afspejler ildelementets natur. Kortet indikerer en tid med frustrationer, hvor det synes, som om man skal kæmpe for alting. Alt synes svært, og der er ikke meget, som går som planlagt.

Tolkning
Fem Stokke siger noget om, at der skal kæmpes for resultaterne. Du er i skarp konkurrence, og du bliver nødt til at bruge alle dine ressourcer, hvis du skal klare dig. Dit energiflow er eventuelt blokeret eller eventuelt stagnerende, hvilket kan komme til udtryk, ved at livet opfattes som en byrde.

Du befinder dig i en situation mellem, hvad du ønsker, og hvad realiteterne er. Du kan også være i en situation, hvor det bare er hverdagen, der irriterer og frustrerer dig. Grundlæggende er du måske angst for et eller andet. Din udfordring ligger i at være med livets udfordringer, at huske på din indre ro, tålmodighed og forblive fokuseret. Kortet indikerer, at du stræber ihærdigt for øjeblikket – måske for meget – og at noget af din kreative kraft er blokeret og stræber forgæves efter nye måder at udtrykke sig på.

Nøgleord
Andre ord, der beskriver Fem Stokke, er: modstand, ambitioner, konkurrence, kamp, adrenalin, sport, frustration, stridigheder, konflikt, uklarhed, besværligheder, stræben, angst, hæmning og uopfyldt længsel.

Tal
Fem er tallet for usikkerhed og forandring. I den næste fem uger eller måneder vil det være lettere for dig at frigøre dig fra angst eller frustrationsoplevelser. Det vil være en tid, hvor du med fordel finder din indre Løve frem og udtrykker dig selv fuldt ud – for eksempel gennem kreative aktiviteter.

Astrologi
Saturn i Løven. Løvens kreative udadrettede kraft er blokeret eller tilbageholdt af Saturn. Saturn ønsker at gøre alting disciplineret og trin for trin, hvilket er svært for Løven, der ønsker at komme til fuldt udtryk.

Affirmation
Jeg tager et skridt ad gangen. Jeg har tillid til at jeg nok skal nå mine mål. Med ro møder jeg udfordringer på min vej. Jeg udtrykker mig kreativt.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation