Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 4

Tarot Wands 4
Fire Stokke

Overordnet betydning
Fire Stokke er glade familier, fester, overraskelser. Man har opnået noget eller står på tærsklen hertil. Man kommer hjem, genforening, føler sig velkommen og støttet.

Beskrivelse
Fire Stokke viser en port lavet af fire stokke. Stokkene er prydet med en blomsterkrans, frugter og bånd for oven – som for at skabe en portal. Et glad jublende par ses på den anden side af stokkene; de bærer blomsterkranse i deres hår og holder blomsterbuketter i deres løftede arme.

Det lader til, at deres hævede arme både udtrykker en vinken til betragteren og en jubel. Der er feststemning, og der ses tillige mennesker, der forlader festscenen og går hen imod borgen i baggrunden.

Kortet har gul baggrund, der indikerer den lyse og lette stemning, der er over begivenheden eller situationen. Kortet symboliserer selvfølgelig først og fremmest festligholdelse og fejring af begivenheder – så som høstfest, rejsegilde, kandidatgilde, sommerfest og housewarming. Det indikerer, at det er tid for taksigelse og til at være modtagelig og taknemmelig.

Tolkning
Fire Stokke viser, at du har tilendebragt et godt stykke arbejde, og du nu kan tillade dig at puste ud og nyde situationen. Det kunne være, du skulle overveje at holde dit eget ritual, som kunne markere overgangen – enten i form af en fest eller en ferie. Kortet står for fuldendelse. Det skal vise, at der er en kreds, der er sluttet. De modsætninger og perspektiver, der eventuelt har været på et projekt, mødes nu og forbindes i et centrum eller midtpunkt. Kortet viser, at det er tiden for forening og fuldstændiggørelse, men dermed også muligheden for en ny begyndelse.

Når du trækker dette kort, er det således et tegn på, at noget er ved at fuldendes, og at der er et ønske om at begynde noget nyt. Fire stokke indikerer også noget om en evne til at se holistisk på tingene. Set i dette perspektiv er kortet forholdsvis behageligt, fordi det henviser til en rar tid, du kan nyde. Og samtidig kan det være godt at huske på, at du efter denne periode nødvendigvis igen må vende tilbage til din daglige rutiner, arbejde, projektet og relationer.

Men hver ting til sin tid. Den gunstige tid og energi, der ligger i kortet, vil også med fordel kunne bruges til at blive afklaret i forhold, hvor der er problemer med at komme nærmere folk, tilslutte sig en gruppe og i det hele taget dele din energi med andre.

Nøgleord
Andre ord, der beskriver Fire Stokke, er: velfortjent festlighed, en glædens tid, dans, latter, åbne døre, fordomsfrihed, afsluttet arbejde, ankomst, held og skønhed, glade familier, gensyn, hjemkomst, festligheder, overraskelser, fester, bryllupper, familie kommer sammen, samfundsånd, teamwork, succes, velstand, stabilitet, sikkerhed, at være stolt af resultater.

Tal
Fire er tallet for realitet og stabilitet. I de næste fire uger eller måneder vil det være let for dig at fuldende anliggender og samtidig gå i nye retninger.

Astrologi
Venus i Vædderen. Det er tid til at vise/opleve kærlighed og nydelse overfor det fuldbyrdede og erkendelsen af, at noget nyt må iværksættes.

Affirmation
Jeg glædes over livet. Jeg forstår at fejre mine triumfer. Jeg afslutter det gamle og byder det nye velkommen. Jeg er afklaret.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation