Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 3

Tarot Wands 3
Tre Stokke

Overordnet betydning
Tarotkort Tre Stokke repræsenterer frihed, eventyr, rejser, flytte til udlandet og fremmede lande.

Beskrivelse
Tre Stokke viser en mand, der står med rygge til betragteren. Tre stokke står omkring ham, og han holder og støtter sig til den ene. Han skuer du over et orange hav, hvorpå et par skibe sejler. Kortet symboliserer en ide, der er blevet født, eller et projekt der er blevet startet. Det, der nu skal til, er at arbejde på projektet, hvis det skal manifesteres fuldt ud. Der kræves, at der lægges energi og anstrengelser i arbejdet med at materialisere og nå målet.

Tolkning
Den orange farve, der præger kortet, indikerer, at du er fyldt med livsenergi og vitalitet. Men trods den ydre dynamik forbliver den indre dynamik uberørt og klar. Krop, sind og sjæl er i harmoni. Når du trækker dette kort, er det et tegn på at hæderlighed og integritet er i forgrunden. Der er et dybt åndeligt ønske om at bevare din integritet på alle niveauer. Respekter dette ønske.

Men som indikeret tidligere så peger kortet også på, at man er på vej til at nå sit mål, men at man kun er på vejen, og der er stadig meget at gøre. Der kan derfor være en følelse af smerte eller skuffelse, fordi fuldbyrdelsen ikke er nået. Men det er et positivt kort, og eventuelt negative tanker og følelser må ikke lade dig miste målet af syne.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Tre Stokke er: integritet, ansvar, dyd, entreprenør, rejse, flytte til udlandet, fremmed land, fremsyn, fremad planlægning, gå videre, opleve livet, sprede dine vinger, eventyr, lang afstand, ekspansion, vækst.

Tal
I de næste tre uger eller måneder vil det kunne betale sig at huske på dette korts energi.

Astrologi
Solen i Vædderen. Den/din dynamiske energi (Solen) bevæger sig i nye retninger, hvor integriteten er bibeholdt. Det siger noget, om at du først skal bevæge dig i nye retninger, når du kan gøre det i integritet – hvor du gør det, du siger, du gør, og man kan stole på dit ord.

Affirmation
Jeg er i min egen stilhed. Jeg er på vej, og alt er godt. Jeg handler ud fra, hvad der er sandt for mit selv.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation