Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 2

Tarot Wands 2
To Stokke

Overordnet betydning
To Stokke repræsentere et valg. Du står overfor to muligheder. To forskellige veje. Kortet kan også indikere en mangel på tilfredshed, rastløshed, tilbagetrækning og løsrivelse. Det kan repræsentere ventetid og forventning.

Beskrivelse
To stokke viser en mand, der står på sin borg og skuer ud over havet og et frodigt bakket landskab. I højre hånd holder han en globus, og i venstre støtter han sig til en stok. Denne stok symboliserer det, han allerede har opnået. En anden stok er fastgjort til muren ved hans side, og symboliserer det, der er muligt at opnå. Globusen symboliserer visioner, fremtiden og muligheder.

Manden har opnået, hvad han ville indtil nu. Nu er han nødt til at gå videre ud i verden, som venter på ham. Han må videre ud af sin stilstand og finde nye mål. Roserne og liljerne på muren symboliserer genfødsel og lys.

Tolkning
Kortet viser, at der er kontrol over situationen. Man er herre over dit liv. Man er behersket i betydningen, at du har herredømme over dig selv. Man har formået at forene forskellige aspekter inden i dig selv, og ud af denne forening muliggøres balance og nye løsninger, som forandrer og udvider dine egne perspektiver. Men samtidig er kortet tegn på, at du står i en valgsituation, og der er muligvis flere forskellige kreative muligheder. Du har flere forskellige ideer til, hvordan du skal gå videre.

Hvad du end vælger, vil du skulle kaste dig ud i valget med engagement og hårdt arbejde. Men belønningerne kommer, og du vil se, at dit arbejde er det hele værd. Når du trækker dette kort, er det et tegn på stor åndelig kraft og trang til at begynde på noget nyt, at være pioner, nytænkende og nyskabende. Der er talenter i form af dynamisk energi og lederevner, som du kan lade komme til udtryk.

Nøgleord
Andre ord, der beskriver To Stokke er: store planer, balance, ubeslutsomhed, afvente, formulering af et nyt formål, mål eller projekt. To stier, beslutninger, valgmuligheder, planlægning, emigration, rastløshed, frigørelse.

Tal
I de næste to uger eller måneder vil du opleve, at du med udgangspunkt i din nuværende følelse af balance og herredømme har mulighed for at bevæge dig i nye retninger.

Astrologi
Mars i Vædderen. Vitalitet (Mars) giver sig til udtryk i området for udforskning og nyskabelse (Vædderen).

Affirmation
Jeg foretager kreative valg. Jeg er centreret og i harmoni, når jeg foretager mine valg.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation