Alt du behøver vide om tarot | Stokkene 1

Tarot Wands 1
Stokkenes es

Overordnet betydning
Stokkenes Es repræsentere gode nyheder og nye begyndelser. Fertilitet, undfangelse og fødsel.

Beskrivelse
Stokkenes Es viser en lysende hånd, der rækker ud af en sky, holdende en stok med bladspirer på. Omkring stokken svæver nogle små blade, som symboliserer mystikken og livet omkring stokken. I baggrunden ses et landskab. Kortet symboliserer det kreative elementet ild, energi og drivkraft. Det er stokken, som magikeren bruger, når hans vilje skal ske, og når han skal fremsige sine ønsker.

Tolkning
Dette kort er efter solen det højeste energikort i sættet. Kortet er symbol på vitalitet, spontanitet, åndelig selvrealisation og opvågning. Det henviser desuden til den frigjorte energi og indre livskraft, efter at blokeringer er fjernet. Når alle forhindringer er ryddet af vejen, kan fornyelse begynde. Men du kan kun bruge denne energi, hvis du har et mål, du kan rette den mod.

Kortet fortæller, at dette mål først og fremmest bør være selvopdagelse og selvrealisering. Det vil være svært for dig at holde dig selv og dit grundlæggende væsen tilbage – så prøv ikke på det.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Stokkenes Es er: ild, den mandlige kraft, livskraft, opvågning vækst udvikling, en kraftfuld bølge af energi og entusiasme. Handling, at starte noget, nyt initiativ, ny lidenskab, entusiasme eller gnist.

Tal
Tallet et er forbundet med esset. I den næste, uge, måned, år vil det være vigtigt at være sand mod dig selv, og ære dine følelser. Det vil også i denne tid være vigtigt for dig at komme fra det vitale sted i dig – og være spontan og energifyldt.

Astrologi
Kortet er forbundet med ildtegnenes måneder: Løve, Vædder og Skytte.

Affirmation
Jeg udtrykker åbent min energi og kraft. Min energi og kraft tjener et højere formåls tjeneste.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation