Alt du behøver vide om tarot | Sværd 13

Tarot Swords 13
Sværdernes Dronning

Overordnet betydning
Droning af Sværd indikere at en ældre kvinde vil beskytte dig eller hjælpe dig med at overvinde et problem. Som person repræsenterer dronningen af ​​sværd en moden feminin person, der måske har kendt tab eller lidelse selv og har fået meget indre styrke og visdom fra sine oplevelser. Hun er en der altid vil forsvare dem, der ikke kan forsvare sig. Kortet peger imod at du vil modtage konstruktiv kritik fra nogen, og du bør lytte nøje hertil.

Beskrivelse
Sværdenes Dronning viser en kvinde – dronningen – siddende på sin smukt udsmykkede trone i naturen. I den ene hånd holder hun et sværd , den anden hånd har hun løftet som for at hilse nogen eller noget i møde. Hendes ansigt er strengt, og hendes blik er fast.

På hovedet bærer hun en krone, om skuldrene en kappe med påsyede skyer. Kappen og tronen forbinder hende med luftelementet. Kortet symboliserer den stolte stærke moder. Dronningen er beslutsom og karakterfast.

Tolkning
Sværdenes Dronning symboliserer det retfærdighedssøgende intellekt. Det repræsenterer en oplevelse af sorg og af ensomhed over gamle problemer. Lærdommen her ligger formentlig i at lære at bære sine sorger, at være med sine sorger og for at håndtere dem finde styrke og visdom i tidligere erfaringer. Det viser os noget, om at man bedst møder bekymringer og smertefulde minder med mod, tålmodighed og accept.

Kortet står for, at de masker vi bærer, de roller og adfærdsmønstre vi har, på den ene side beskytter og skjuler os, og på den anden side også holder os adskilt fra os selv og andre. Kortet henviser desuden til, at det måske er på tide, at se på værdier af de roller, masker og adfærdsmønstre du selv har. Dette kan medføre pinefulde indsigter, men den klarhed, du opnår, vil gøre dig fri.

Nøgleord
Andre ord, der karakteriserer Sværdenes Dronning er: objektiv tænkning, objektiv klarhed, rådgiver, visdom, ærlig, beskyttende, uafhængig, snak, kommunikativ, vittig, morsom, principiel, fair, konstruktiv kritik, stærk, finurlig, realistisk, objektiv, kræsen, sofistikeret, mor.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 13, der i numerologi ofte summeres til 4. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds omkring.

Affirmation
Jeg finder ro i min væren. Jeg er med min fortid, nutid og fremtid.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation