Alt du behøver vide om tarot | Sværd 11

Tarot Swords 11
Sværdernes Page

Overordnet betydning
Sværdenes Page er en person, der er ung af hjertet, livlig, hurtig tænkende, analytisk, logisk og cool. Denne person afviser uretfærdighed, men kan samtidig fremstå som ufølsom, omend han dog ikke forårsager skade med vilje. Tarotkortet må tolkes ud fra den position det har i dit oplæg.

Dets betydning kan fx være ideer, planlægning og inspiration. Det kan også betyde at være beskyttende, bevogtet og årvågen. Tarotkortets præcise betydning og tolkning er afhængig af de øvrige kort i oplægget samt dets placering i oplægget. .

Beskrivelse
Sværdenes page viser en ung mand stående på et højdedrag med et sværd i sine hænder. I baggrunden ses bjerge, store luftige skyer og en flok fugle. Vinden blæser i træerne og i hans hår. Kortet symboliserer tilstedeværelsen af et ungt sind. Dog ejer manden på billedet potentiale for fornyende tænkning. Han repræsenterer begyndelsen på noget nyt, og denne unge mand er eventuelt klar til at begynde en ny rejse.

Sværdet han bærer indikerer hans intellektuelle og mentale formåen. Dette er en evne, han stadig er ved at lære om. Han har endnu ikke fået afprøvet alt, men er betaget af det intellektuelle i forbindelse med nye ideer, tænkemåder, og når det gælder beherskelse af tankens kraft.

Tolkning
Kortet symboliserer din evne til at få ideer og planlægge ting, der har med noget praktisk at gøre. Du vil kunne anvende dine ideer helt konkret i dit liv. Det indikerer, at du er sammen med nogen eller i en situation, der endnu ikke er fuldt udviklet. Du er i en begyndelsesfase, hvor der så absolut er muligheder i området for tænkeevne. Kortet symboliserer desuden en person, som er fast besluttet på at gennemskære begrænsninger eller forhindringer, der måtte blokere mental kreativitet.

Når du trækker dette kort,er det et tegn på, at du har brug for at skære igennem alt, hvad der begrænser din evne til at have fri mental tænkning. Du bør målrettet søge at frigøre din kreative intuitive tankegang.

Nøgleord
Andre ord, der karakteriserer Sværdenes Page, er: konstruktiv tænkning, fra ord til handling, manifesterede tanker og klarhed. Forsinkede nyheder, behov for tålmodighed, ideer, inspiration, beskyttende, bevogtet, retfærdighed, tænk, før du taler, ikke trækkes ind i argumenter, snak, kommunikativ, tale ud, bekæmpe uretfærdighed.

Tal
Tarotkortet er tilknyttet tal nr 11, der i numerologi ofte summeres til 2. Du bør være opmærksom på disse tal i relation til den problemstilling du spørger tarotkortene til råds omkring.

Affirmation
Jeg gør mig fri af det, der binder mig. Jeg er fri til at gøre det mentale fysisk.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation