Alt du behøver vide om tarot | Sværd 10

Tarot Swords 10
Ti Sværd

Overordnet betydning
Ti Sværd repræsentere forræderi, bitterhed, fjender, fiasko, ødelæggelse, sammenbrud, afbinding af bånd, farvel og at være i en blindgyde situation.I forhold til partnerskab og kærlighed kan det pege på skilsmisse, adskillelse, bitterhed. Og i forhold til forretning kan det pege på konkurs og tab. Altså bestemt ikke et godt kort.

Beskrivelse
Ti Sværd viser en mand liggende på jorden med ti sværd stukket i sin krop. Han ligger ved vandet og i horisonten ses bjerge, nattehimlen, og solen som enten er ved at gå ned eller stå op. Billedet indikerer den ultimative katastrofe – forstanden er død, grænserne for sorg og smerte er nået, og kampen er samtidig endelig til ende – den lange smertefulde nat er ovre, og solen og nye muligheder kan bryde frem.

Tolkning
Kortet symboliserer en slutning, og at noget er definitivt forbi. Kortet står for undergang og ruin og indikerer, at din forstand har været fastlåst i negative tanker om vanvid og undergang. Dette er nu erkendt, man har overgivet sig, og den magt, forstanden har haft over en, er blevet tilintetgjort. Når du trækker dette kort, kan det også være et tegn på frygt for økonomisk ruin eller brud i en relation. Måske begge dele.

Se ti år tilbage efter en situation hvor kærlighed og penge endte i ruin. Du har god mulighed for at slippe denne frygt inden for de næste ti uger til ti måneder, fordi din forstand, der styrer frygten nu, er rede til at give slip på negative tankemønstre.

Nøgleord
Andre beskrivelser, der passer på Ti Sværd, er: kampen gives op, når du kommer du af mørkets tunnel møder du lyset, en uundgåelig slutning med løfter om nye begyndelser, en illusion ender, svigt og slutning.

Tal
I de næste ti uger eller måneder vil det være vigtigt for dig at give slip på negative tankemønstre og at fokusere på lykke og positive ting.

Astrologi
Solen i Tvillingerne. Du har mange evner på det mentale område, og når det gælder om at se to sider af samme sag. At kunne se mange nuancer og paradokser i en sag kan være forvirrende og frygtskabende. Hvis man for eksempel både ser de positive som de negative sider af et valg eller en situation.

Affirmation
Jeg giver slip på frygt. Jeg ved at tingene nok skal fungere. Jeg har tillid til livet.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation