Alt du behøver vide om tarot | Sværd 7

Tarot Swords 7
Syv Sværd

Overordnet betydning
Syv Sværd repræsentere at narre, at snyde, manipulation, taktik, planlægning, list, fjender, at undslippe opdagelse og slippe væk med noget. Der er lusk, snyderi og bedrag omkring dig. Tarotkortet er en opfordring til at du ikke tager ting for pålydende, men nøje selv undersøger tingenes tilstand.

Beskrivelse
Syv Sværd viser en mand, der forsigtigt lister af sted væk fra en klynge telte, bærende på fem sværd. Bag ham er to andre sværd stukket i jorden. Han kigger sig tilbage over skulderen som for at sikre sig, at ingen har bemærket ham eller følger efter ham.

Situationen er åbenbart farlig for ham. Han forsøger at luske sig ud af en konflikt, men han får ikke det hele med sig, da to sværd bliver ladt tilbage i jorden bag ham. På kortet er der en stemning af snuhed og list. Kortet indikerer, at der i en bestemt situation bruges undvigelsesmanøvrer snarere end at konfrontere situationen direkte.

Tolkning
Kortet indikerer, at man prøver at snige sig væk eller undgå en situation, der opleves som ubehagelig. Man har skabt en oplevelse af håbløshed eller hjælpeløshed hos sig selv. Man tror, at man er sluppet godt fra sin måde at håndtere en konflikt på, men der er ting, man ikke har indset. Man har manipuleret sig selv til at tro, at en indsats ikke nytter noget, eller at der er for store forhindringer i vejen for at kunne udføre et stykke arbejde. Men gennem indsigt, fjernelsen af illusioner kan man lægge bekymringer og negative tanker fra sig og gå efter sine mål og drømme.

Der er lusk og list i farvandet. Lusk fordi du eller en anden prøver på at stikke af fra ansvaret for en uhæderlig gerning, og list fordi det viser, at en fjende kan rammes ved at finde hans ømmeste sted. Kortet henviser til, at din frygt intet har med virkeligheden at gøre. Vågn op og erkend, hvad det virkelig er, du frygter eller erkend, hvordan det er, du i virkeligheden spænder ben for dig selv.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Syv Sværd er: indsnævring, stivhed, dovenskab, slaphed, ligeglad, sabotage, negativ tænkning og begrænsninger.

Tal
I de næste syv uger eller måneder vil det være vigtigt for dig at få øje på de områder i dit liv, hvor du saboterer eller lyver for dig selv. Når du giver slip på denne adfærd, vil du fokusere på dine ønsker og visioner.

Astrologi
Sol og Måne i Vandbæreren. Det negative aspekt er, at du ubevidst saboterer dig selv, snyder dig selv.

Affirmation
Jeg vender mine negative forventninger til positive. Jeg konfronterer mig med virkeligheden. Jeg råder over alle evner og midler til at opnå det, som jeg af hjertet ønsker mig.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation