Alt du behøver vide om tarot | Sværd 6

Tarot Swords 6
Seks Sværd

Overordnet betydning
Seks Sværd repræsentere at bevæge sig ind i roligere farvande, bevæge sig videre eller bevæge sig fremad. Det kan dog også repræsentere flugt, løb væk, rejse. Ved at bevæge dig væk fra en konflikt, eller poteniel farlig situation, får du ro til at beskytte og heale dig selv. Bliver i stand til at samle styrke og herefter bestemme hvorledes du vil forholde dig overfor det du er igang med at bevæge dig væk fra.

Tarotkortet opfordrer dig til at lægge afstand til potentielle konflikter og søge til roligere farvande for der at genvinde din mentale og fysiske styrke. Det er også et Tarot kort som peger på at du kan finde hjælp i din intuition og via spirituelle hjælpere, såsom dit totemdyr, din skytsengel, mv.

Beskrivelse
Seks Sværd viser en mand, der stager sig af sted i en båd. Med som passagerer er, hvad der kunne ligne en kvinde og et barn. Seks sværd står på højkant, stukket ned i båden. I baggrunden skimtes bredden. Det kunne se ud som om,de sejler fra noget oprørt vand til højre mod noget stille vand mod venstre.

Stemningen på kortet er en blanding af opnået harmoni og sorg over fortiden. Det lader til, at der tages afsked med nogen eller noget. Kvinden på båden lader til at have affundet sig med sin situation og har formentlig overgivet sig til skæbnen og håbet om en bedre fremtid.

Tolkning
At kvinden på kortet lader til at have accepteret sine begrænsninger. vil være det første skridt mod at forstå dem. Med tiden vil man således kunne rumme gamle sorger og nye besværligheder bedre. Kortet indikerer, at man flytter sig fra en problematisk situation eller tid mod noget mere tilfredsstillende. Flytningen kan ske på flere måder; enten fysisk fra et land eller en by eller fra nogle omgivelser eller fra en person.

Det kan også handle om en indre rejse, hvor du for eksempel forlader gamle negative tankeformer, og lader dem erstattes af nye mere positive tanker og dermed en forøget viden. En lysere og lettere tid er i sigte. Der kan også være usigt til en løsning på et problem. Kortet indikerer at forskellige ideer og betragtningsmåder, kan samles i en helhed. Din evne til at opfatte tingene på en holistisk måde bør udnyttes til en løsning, og denne bør kommunikeres ud.

Når du trækker dette kort, er det et tegn på, at du besidder evnen til logisk, rationel, videnskabelig tænkning til brug i kommunikation, om et emne, der er nyt, og som trænger til at blive udtrykt på en klar objektiv måde.

Nøgleord
Andre ord, der karakteriserer Seks Sværd er: rejse ind i en uvis fremtid, målrettet intellekt, det helhedsorienterede objektive intellekt, gamle sorger eller en svær vej, der skal betrædes.

Tal
I de næste seks uger eller måneder vil det være vigtigt for dig at se realistisk og objektivt på tingene. Nye ideer skal også kommunikeres objektivt.

Astrologi
Merkur i Vandbæreren. Originalitet og nytænkning (Vandbæreren), der kommunikeres (Merkur) på en fredelig, konstruktiv og objektiv måde.

Affirmation
Jeg går ind i min fremtid med tillid. Jeg tager let og ubesværet mod det nye der kommer til mig. Jeg er parat til at give slip på det jeg ikke har brug for længere.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation