Alt du behøver vide om tarot | Sværd 5

Tarot Swords 5
Fem Sværd

Overordnet betydning
Fem Sværd repræsentere nederlag, overgivelse, opgivelse, alvorlig konflikt, stress og mangel på kommunikation. Indenfor sværdene har vi fem kort der advarer mod fjendtlighed, aggression, intimidering og vold, og som sådan kan disse kort repræsentere situationer, vi håber aldrig at støde på i vores liv, fx. kriminalitet, tyveri, mobning, misbrug, overfald, voldtægt og mord.

Disse alvorlige kort indenfor sværdene kan dog også repræsentere den nødvendige handling, det forsvar du undertiden bliver nødt til at mønstre for at beskytte dig selv og dine værdier. Altså kan disse kort – herunder tarotkortet Fem Sværd – anskues som opfordring til handling for netop at imødegå nederlag, konflikt, etc.

Beskrivelse
Fem Sværd viser en mand, formentlig en sejrherre, der holder eller er i gang med at samle sværd. Han holder tre sværd, og to andre sværd ligger på jorden ved hans side. To andre skikkelser, måske de besejrede, lader til at være på vej væk fra manden. De går ned mod vandet i baggrunden. Skyerne på himlen er takkede og truende.

Kortet indikerer, at der er et behov for at anerkende begrænsninger og at arbejde indenfor de begrænsninger, som danner din nuværende situation. Billedet synes at afspejle nederlag og fortvivlelse.

Tolkning
Kortet indikerer frygt for et vanærende nederlag. Det kan antyde, at en kamp er vundet ved uhæderlige midler, og som taberen må finde sig i, selvom stoltheden derved får sig et ordentligt knæk. På den måde kan kortet ses som meget positivt, da det indikerer, at du er parat til at se din angst for nederlag i øjnene. Og ved at se, forstå, acceptere og give slip på angsten, vil du blive fri. Men undersøg alligevel for eksempel, om din frygt for nederlag skyldes et minde fra fortiden (se for eksempel her fem år tilbage), som har skadet selvtilliden og selvagtelsen.

Kortet symboliserer, at du på grund af oplevet frygt i tanken bliver sammensnøret i krop, følelser og sind, hvilket gør, at din måde at tænke på bliver fordrejet og snævertsynet. Du må forholde dig til realiteterne og være så konstruktiv og kreativ som mulig for at bedre din situation. Pas på ikke med magt at ville gennemtvinge løsninger eller adfærd blindt, uden at have undersøgt hvad eller hvilken slags handling der skal til i den pågældende situation. Du må acceptere dine begrænsninger og blokeringer, før der kan ske nogle forandringer.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Fem Sværd er: advarsel, at kæmpe imod, accept af begrænsninger, tab, behov for at arbejde indenfor begrænsningerne og skam.

Tal
I de næste fem uger eller måneder vil du være særligt besluttet på at slippe negativ tænkning og gamle ideer, der havde med frygt for nederlag at gøre.

Astrologi
Venus i Vandbæreren. Frygt for at bevæge dig i nye retninger, der er vigtige for dig.

Affirmation
Jeg ser min angst for nederlag i øjnene. Gennem erkendelse af angsten frigøres jeg af angsten. Jeg ser realiteterne i øjnene.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation