Alt du behøver vide om tarot | Sværd 3

Tarot Swords 3
Tre Sværd

Overordnet betydning
Tarotkort Tre Sværd repræsenterer ulykke, hjertesorg, tab, ensomhed, depression, tårer og vanskeligheder på et følelsesmæssigt niveau. Du har lidt eller vil lide et tab eller svigt af en eller anden art, når dette kort vises, og ikke et, der let kan børstes af.

Beskrivelse
Tre Sværd viser et stort rødt hjerte, gennemboret af tre sværd. Ovenover hjertet svæver der en mørkegrå sky, hvorfra der kommer regnbyger. At hjertet er gennemboret af sværd symboliserer sorg, og regnen symboliserer en stormfuld situation eller periode.

Kortet symboliserer også smerte; et hjerte er blevet knust, muligheder, forhold eller projekter der er blevet ramt af en situation der medfører sorg eller smerte. Selvom billedet er ubehageligt må man vide at forløsningen ligger i at transcenderer smerten. Indsigt og forståelse kan komme af den nuværende situation, hvilket hjælper til at transcenderer smerten.

Tolkning
Kortet skal tolkes som om, at der er en sorg eller smerte i vores hjerte, som vi må opleve førend vi kan opleve hjertets kvaliteter på ny. Selvom billedet på kortet ikke ser specielt muntert ud, så vil den nødvendige oprydning, det kræver, føre til personlig udvikling, helbredelse gennem smerte, nye perspektiver og visioner. Det kan være, at noget må gå til grunde, for at noget andet kan opstå. Det kan også være, at det kommer til at koste tårer. Kortet er en opfordring til at træffe klare entydige afgørelser. På hvilke områder dette bør gøres, kan afklares ved at se på hvilke afgørelser, det falder dig svært at træffe eller erkende.

Du må overvinde bekymringer og ængstelser, give slip på din egen negative energi, der binder smerten til dig. Når du trækker dette kort, er det tegn på, at en eller anden gammel sorg påvirker din aktuelle tænkning, og at der er et dybt ønske om, at frigøres fra denne tænkning.

Nøgleord
Andre ord, der beskriver de Tre Sværd, er: et knust hjerte, tvivl, uklarhed, sløvhed, smerte, uenighed, den mørke time lige før daggry, tårer, renselse og kærlighedskvaler.

Tal
Tarotkortet har tallet 3, så vær opmærksom på dette tal i forhold til den problemstilling du har rådspurgt tarotkortene omkring. De næste tre uger eller måneder vil være specielt gode til at gøre sig fri af gamle smertefulde tankemønstre. Det vil være gavnligt at tage nye beslutninger om fokus og værdier.

Astrologi
Saturn i Vægten. Her er fokus på, at hvis vi udvider vores begrænsede opfattelse af fortiden (Saturn) og er lidt mere fleksible og helhedsorienterede, vil det kunne bringe mere balance og oplevelse af ligevægt i vores sind (Vægten).

Affirmation
Jeg mærker min smerte og hæver mig over den. Jeg transcenderer smerten. Ethvert problem indeholder sin egen løsning.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation