Alt du behøver vide om tarot | Sværd 2

Tarot Swords 2
To Sværd

Overordnet betydning
Tarotkort To Sværd repræsenterer et dødvande, våbenhvile, at være ved en korsvej. Du er fanget mellem to loyaliteter, forhold, situationer, tilbud eller mennesker. Du er fanget midt i et argument eller en konflikt og må forsøge at mægle mellem modstridende parter. Kortet kan også repræsenterer blokerende følelser, at være i benægtelse, blindhed og en manglende evne eller manglende vilje til at se sandheden.

Beskrivelse
To Sværd viser en kvinde klædt i hvidt siddende ved havet på en sokkel. Hun har bind for øjnene, og holder i begge sine hænder et sværd. Armene holder hun over kors over brystet. I havet bag hende ser man små øer, og på himlen ses nymånens segl.

To sværd kan enten symbolisere dyb fred og klarhed eller dødvande, ubeslutsomhed og modstand mod at vælge eller handle. Kvinden med bind for øjnene kan både symbolisere en trækken sig ind i sig selv og tro på indre fred, balance, ligevægt og klarhed i valgsituationer, eller også kan den symbolisere en fastlåsthed, at følelser ignoreres.

Tolkning
Afhængigt af hvordan To Sværd tolkes, kan det symbolisere kontakt med indre fred eller på den anden side følelser, der ignoreres og spændinger i forbindelse med at lukke omverdenen ind. Tolkningen må være afhængig af spørgerens bevidsthedstilstand og situation. I det følgende fokuseres der på tolkningen, der har med sindets fred at gøre.

Kortet symboliserer en tilstand, hvor situationer kan afklares, og beslutninger kan træffes eller er truffet intuitivt. Får du indskydelser og ideer nu, er de formentlig værd at lægge mærke til. Kortet står for indre fred, som er en stor gave, der bør påskønnes og beskyttes. Den indre fred opstår i forhold til beslutninger i forhold eller situationer, hvor du tidligere har været i vildrede.

Det er samtidig en fred der bringer bevægelse og friskhed med sig, fordi freden er ægte. Når du trækker dette kort, er det tegn på, at en beslutning i forbindelse med anliggender, situationer, valg eller relationer allerede er integreret på et underbevidst niveau; den beslutning, du har taget, har medført fred i sind, i følelserne, i intellektet og i kroppen. Det er en fred, der også påvirker Vægtens to polariteter, og snart vil du opleve ydre tegn, beviser på denne mentale integration.

Nøgleord
Andre ord der vil kunne beskrive To Sværd: At befinde sig i mørke, tvivl, fred, tilfredsstillelse, klarhed, balance, beslutninger i forhold som bevirker åndelig eller mental fred.

Tal
I de næste to uger eller måneder vil du tage en beslutning, der vil medfører sindsro og afklaring.

Astrologi
Månen I Vægten. Der hersker i det underbevidste (Månen) en dyb fred og balance (Vægten).

Affirmation
Jeg fyldes af dyb fred. Jeg er fred. Jeg er stilhed..

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation