Alt du behøver vide om tarot | Sværd 1

Tarot Swords 1
Sværdernes ess

Overordnet betydning
Tarotkort Sværdens Es repræsentere nye ideer, nye begyndelser, nye projekter, nye planer og gennembrud. Det angiver også intellektuel evne, mental klarhed, klar tænkning og evnen til at koncentrere sig. Kortet repræsenterer det at træffe korrekte beslutninger, at være retfærdig.

Beskrivelse
Sværdenes Es viser et billede af en stor lysende hånd, der kommer ud af en sky, og holder et sværd i hånden. Ovenover sværdet svæver en krone med to grene – fredens olivengren og sejrens palmer hængende fra den. Bjerglandskabet under hånden lader til at være goldt og ufremkommeligt. Esset markerer, at noget nyt tager sin begyndelse.

Sværdet er tveægget og kan skære i to retninger. Sværdet repræsenterer luftelementet og symboliserer menneskets event til at tænke tanker; skabe visioner, formulere ideer og tænke logisk. Med tanken og de tilhørende evner kan mennesket vælge enten at forvalte ideer: gøre landvindinger i en livgivende retning (indenfor medicinverdenen eller naturvidenskaben) eller i en retning, der potentielt kan være destruktiv.

Tolkning
Sværdenes Es indikerer intellektuel klarhed, original tænkning, genial tankekraft og guddommelig inspiration. Sværdet er her et symbol på kreativ kraft, der opstår af intellektuel klarhed. Det symboliserer evne til at skelne i situationer, hvor følelser eller tanker opleves forvirrede. Sværdet hjælper os til, så at sige, at skære igennem illusioner. Det er med vores skelneevne og guddommelige inspiration, vi afgør, hvilke valg vi skal foretage.

Det gælder for mennesket om at bruge denne evne og klarhed til at opnå indsigter og formidle de erkendte sandheder. Men husk at være i kontakt med hjertet/kærligheden før du fortæller andre, hvad du har erkendt. På den måde kan man sikre, at indsigter bruges til livgivende formål i stedet for til destruktive formål.

Sværdenes Es symboliserer desuden en ny begyndelse. En begyndelse der højest sandsynlig bringer noget godt med sig: det vil være en begyndelse, der også vil have en tilfredsstillende og konstruktiv slutning. Dette fordi sværdet / tankekraften er forbundet med en krone, som er symbol på sejr. Dog kan der på vejen mod sejr være en oplevelse af indre konflikt. Denne kan være nødvendig for at få taget ordentlig hul på det nye, der viser sig.

Den indre konflikt vil vise sig i form af den tankemæssige forvirring, og uklarheder med hensyn til at skelne og træffe afgørelser. Det kunne også være, at man oplever forøget styrke til at føre det, man dybest set oplever som sandhed ud i livet. Det positive i konflikten må da ses i og med, at den stimulerer og opmuntrer til mere positive og sande løsninger.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Sværdenes Es: Det tveæggede sværd der adskiller godt og ondt, mental klarhed, originalitet, inspiration, udvidet opmærksomhed, oplevet smerte, klarhed, modtagelighed, styrke og modstand.

Tal
I det næste år vil det være fordelagtigt at udtrykke eller arbejde med den nytænkende, kreative og intellektuelle side af dig selv.

Astrologi
Kortet er knyttet til lufttegnene: Vægt, Vandbærer og Tvilling.

Affirmation
Jeg har mod og styrke, selv i situationer der lader til at være svære. Jeg er klar til at begynde på noget nyt. Jeg bruger mit hjerte til at træffe de rigtige beslutninger. Jeg bruger min tankekraft til gode formål. Jeg stoler på min skelneevne. Jeg tænker klart.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation