Alt du behøver vide om tarot | Mønter 10

Tarot Pentacles 10
Ti Mønter

Overordnet betydning
Ti Mønter repræsenterer solidt fundament, sikkerhed og lykke på alle områder i dit liv. Som alle kort indenfor mønterne, peger det især hen på områder forbundet med økonomiske eller materielle problematikker. Men det er også et godt kort at få i forhold til familie, da det repræsenterer familiens ansvar, familieværdier og støtte.

Beskrivelse
Ti mønter viser en familiescene med tre generationer. Det viser en ældre mand, der sidder i en gårdsplads og klapper den ene af to hunde, der er ved hans fødder. Et par og et barn ses også. Barnet leger med den anden hund. Skikkelserne befinder sig i en rig borgbygning.

Ti er tallet for fuldendelse, og kortet symboliserer opfyldte drømme, og at man synes om det, man har skabt. Kortet symboliserer også, at tiden nu er til at værne om, skabe eller fokusere på noget fysisk og håndgribeligt, som kan eksistere for flere generationer, og flere generationer kan nyde frugten af. Det kan være, at dette opnås gennem projekter eller genstande, der kan gå i arv.

Tolkning
Kortet symboliserer et ønske om at slå rod og finde sig tilrette i en base. Basen eller fundamentet kan være i form af at starte familie, købe hus eller starte en tradition. Det vigtige her er at skabe en følelse af bestandighed og stabilitet i dit liv. Kortet gør dig desuden opmærksom på, at du har skabt din egen virkelighed.

Ethvert menneske, enhver hændelse har du selv tiltrukket. Som den gamle mand på kortet betragter du livet og kan se, at selvom vi betragter det som fast og sikkert, er det kun et spil, som vi mennesker optræder i. Altså fortæller kortet, at du bør være opmærksom på, at du selv har skabt al rigdom i dit liv, og for at denne skal vokse videre, må du søge efter at være rig i alle livets forhold – altså både på de åndelige og de fysiske områder.

Nøgleord
Andre ord, der vil kunne karakterisere ti mønter er: traditioner, arv, videregivelse af rigdom, perfektion, livet er et spil, fundament for familie, fremtidige og varige traditioner, uventet økonomisk fremgang, engangsbeløb, arv, privilegium, arvelige emner, rigdom, gamle penge, velstand.

Tal
de næste ti uger eller måneder kan du med fordel søge at forøge din rigdom på alle områder – altså både på de åndelige og de fysiske område. Tiden nu er til at værne om, skabe eller fokusere på noget fysisk og håndgribeligt, som er i den store skala.

Affirmation
Jeg betragter verden og er i ro. Jeg nyder verdens rigdom.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation