Alt du behøver vide om tarot | Mønter 6

Tarot Pentacles 6
Seks Mønter

Overordnet betydning
Seks Mønter repræsenterer gaver, venlighed og generøsitet. En person i dit liv kan være meget generøs over for dig med gaver eller penge eller simpelthen generøs med deres tid, viden eller visdom. Alternativt kan du have så meget rigdom og velstand, at du er den, der er i stand til at hjælpe andre.

Hvis du er i en vanskelig situation i øjeblikket, kan dette kort indikere, at der er hjælp til rådighed, og at nogen vil hjælpe eller støtte dig. Hvis du trives, når det vises, skal du huske at dele din lykke med dem omkring dig!

Beskrivelse
Seks mønter viser en velhavende mand, der med sin ene hånd giver mønter til to tiggere, og med sin anden hånd holder en vægtskål. Der er således skitseret to typer roller op, man kan spille i livet – den givende og den modtagende. Given og modtagen er nødvendig mellem mennesker, og i udvekslingen kan der være en del på spil: er det et magtforhold, eller er det medmenneskelig sund udveksling.

Det, der udveksles, kan være af både materiel, følelsesmæssig eller energetisk art. Det handler også om at vide, at det at give af sig selv har en anden karakter end det at give af sin materielle velstand.

Tolkning
Kortet symboliserer energiudvekslinger mellem mennesker, om den er materiel, følelsesmæssig eller spirituel. Kortet viser,at du formentlig har en stabil økonomi. Der er balance mellem indtægter og udgifter. Der kan sandelig også blive råd til at give en gave til andre, som har behov.

Som sidegevinst fremstår du selv som gavmild og sympatisk. Kortet fortæller samtidig, at du bør være åben overfor din succes og tage imod den taknemmeligt og beskedent. Vær åben overfor oplevelsen af at være succesfuld ved at producere noget der motiverer og inspirerer dig dybt.

Kortet kan også indikere, at du har et dybt ønske om at opnå succes i et eller andet ydre projekt. Du opnår denne succes ved at være villig til at tage chancer, være engageret og stole på din intuition.

Nøgleord
Andre ord, der karakteriserer seks mønter, er: gaver, held i spil, goodwill, praktisk hjælp, generøsitet, en uventet gave i form af penge, spirituel rigdom, velgørenhed, donationer, penge, assistance, støtte, venlighed, velstand, blive værdsat, blive godt betalt, belønning for hårdt arbejde, retfærdighed, lighed.

Tal
I de næste seks uger eller måneder bør du fejrer det som rent faktisk er lykkedes. Tillad dig selv noget, der motiverer og inspirerer dig dybt. Dette vil give grobund for mere succes.

Affirmation
Jeg forvalter min rigdom på den, for universet, bedste måde. Jeg giver og modtager med visdom.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation