Alt du behøver vide om tarot | Mønter 4

Tarot Pentacles 4
Fire Mønter

Overordnet betydning
Tarotkort Fire Mønter indikere, at du holder fast ved mennesker, ejendele, situationer eller tidligere problemer. Det kan være en indikation af, at der er dybt siddende problemer, der berører dig, som du er nødt til at behandle og give slip på. Du holder muligvis fast på tingene på en usund, besiddende, kontrollerende eller giftig måde, eller nogen holder måske fast på dig på en sådan måde.

Beskrivelse
Fire mønter viser en mand, der sidder og holder om en mønt, samtidig med at begge hans fødder er solidt placeret på to andre mønter. Den sidste mønt er placeret på hans hoved, oven i hans krone. Bag ham er der det, der kunne ligne en frodig og flot middelalderby.

Kortet symboliserer, at man holder fast på både sine penge og sine følelser. Man opfører sig som en gnier; og spenderer således ikke en øre mere end nødvendigt, og man giver ikke ved dørene. Der er en tendens til, at dette kan føre til mistro, skepsis og paranoide indstillinger overfor omverdenen.

Det kan føre til, at man har svært ved at være afslappet og hele tiden prøver at regne ud, hvilke hensigter folk har med deres handlinger. Når hverken følelser/ tanker vises åbent, eller materielle genstande deles, så kan det let føre til en oplevet fastlåsthed og manglende ro i sig selv.

Tolkning
Kortets betydning afhænger af baggrunden hos den, der trækker det. Kortet kan således fortælle noget om at klamre sig til, hvad man allerede har. Du har fundet ud af, at din materielle position giver dig en vis magt. Derfor har du tendens til at klamre dig til din ejendom, dine penge, din magt. Du tør ikke tage en risiko og er generelt meget forsigtig med at have tillid til andre mennesker.

Penge, og måden du forvalter dem på, kan sammenlignes med måden, du forholder dig til dine ideer, følelser – og i det hele taget ting af værdi for dig. Det er problemet med at turde give slip og have tillid til livet, man konfronteres med. At give slip og have tillid til at man ikke mister sin energi – ligegyldig hvilken form den har – når man giver noget, og at det, man har brug for, kommer til en.

Kortes betydning kan dels være en formaning om mere karakterfasthed og integritet og dels være en henvisning til at underordne sine principper og regler under alt, hvad der rører sig i hjertet. Man er nødt til at vove noget for at vinde noget. Det vil være en fordel at arbejde med at give ud af din energi, tid, penge og kærlighed. Det positive aspekt af kortet er, at du er en person, der har synlige grænser, er tro mod sine principper og har solide normer.

Nøgleord
Andre ord, der vil kunne beskrive fire mønter er: fastholdelse af status quo, primitiv form for sikkerhed, materiel succes, ejendom, magt, et lukket system, at klæbe sig til andre, hamstring, kontrol, grådighed, materialisme, manglende åbenhed.

Tal
I de næste fire uger eller måneder kan du med fordel kigge på hvad der holder dig fast og hvad der bringer dig fremad.

Affirmation
Jeg har tillid til, at livet giver mig det, jeg har brug for. Jeg stiller min magt i kærlighedens tjeneste.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation