Alt du behøver vide om tarot | Mønter 3

Tarot Pentacles 3
Tre Mønter

Overordnet betydning
Tarotkort Tre Mønter repræsenterer læring, studier og læretid. Det betyder også hårdt arbejde, beslutsomhed, dedikation og engagement.

Beskrivelse
Tre mønter viser tre mænd i et kirkerum. Den ene, en arbejder, måske en billedhugger, står på en bænk og arbejder, og holder et bæger i sin hånd. En munk og en nar står og kigger i tegningerne for bygningen. Over dem er udskåret tre mønter i en trekant.

Kortet symboliserer både, at et projekt – et bygningsværk vokser, men symboliserer også din egen personlige vækst. Kortet indikerer, at kreativitet og kærlighed forbindes, og at du virkeliggør dig selv og bliver mere tilfreds ved at lægge hele din eksistens og energi i arbejdet.

Tolkning
Kortet symboliserer, at vejen til vækst og ekspansion går gennem vedholdende arbejde. Det indikerer, at der endnu er en del arbejde at gøre på det værk eller projekt, du er i gang med. Når du trækker dette kort, er det et tegn på, at du formentlig er fast besluttet på at holde fast ved og gennemføre dit projekt, uanset hvor vanskelig eller frustrerende opgaven måtte være.

Det er nødvendigt, at du giver alt, hvad du har i dig. Men gør det, for det lønner sig. Gør dig dog klart, hvad det helt præcist er, du gerne vil have ud af dine anstrengelser for samtidig at arbejde fokuseret og effektivt.

Samtidig antyder kortet også, at du, gennem at forholde dig meditativt til dine aktiviteter, vil kunne føle en tilfredsstillelse i og med, at du, når du arbejder, bliver opfyldt af handlingen i sig selv. Der vil følge en oplevelse af helhed og hengivelse med, som også kan beskrives som det flow,du føler, når du arbejder.

Nøgleord
Andre ord der vil kunne karakterisere kortet Tre mønter er: succes, selvrealisering gennem arbejde, møjsommeligt arbejde, vedholden indsats, arbejdshest, håndværkeren og designeren.

Tal
De næste tre uger eller måneder bør du holde fast ved og gennemfører det værk eller projekt, du er i gang med. Vejen til vækst og ekspansion går gennem vedholdende arbejde.

Affirmation
Jeg giver hele mig selv til arbejdet. Jeg oplever meningsfuldhed i arbejdet. Jeg er meditativ i mit arbejde.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation