Alt du behøver vide om tarot | Mønter 2

Tarot Pentacles 2
To Mønter

Overordnet betydning
Tarotkort To Mønter indikere at du søger at finde eller opretholde balancen mellem forskellige områder i dit liv. Der skal træffes skal træffes beslutninger, måske en kamp for at finde den rigtige balance mellem dine egne behov og andres behov.

Beskrivelse
To mønter viser en jonglør der jonglerer med to mønter og et stort vandret ottetal – uendeligheds – symbolet. Bag ham ser man havet og to skibe, der sejler på nogle høje bølger. Kortet illustrer, hvordan manden leger med og forholder sig til forskellige muligheder. Han lader til at være ubeslutsom og have accepteret dette fuldt ud.

Kortet symboliserer en tilstand, hvor man forholder sig betragtende overfor livets foranderligheder. Og ikke lader sig bringe ud af fatningen selv, men i stedet rider på havets, følelsernes oprørthed, som en korkprop og følger bølgernes/følelsernes bevægelser.

Tolkning
Kortet symboliserer en tid med accept af tings foranderlighed, en accept af at ting kommer og går i livet, og hvordan man kan være åben for enhver ny situation. Forandringen omfatter alle tilværelsens områder. To mønter står for vekselvirkning og forandring. Det viser en tid med bevægelse og et behov for at arbejde med skiftende energier og I skiftende tempo.

Forandringen kan godt være i pengesager, situationen kan også omhandle din sindstilstand. Kortet kan også betyde, at du har evnen til at klare flere ting på en gang. Men om alle omstændigheder beriger forandringerne dig. Derfor hengiv dig tillidsfuldt til forandringerne og dit liv vil blive beriget.

Nøgleord
Andre ord der vil kunne beskrive to mønter er: livskunstner, ubeslutsomhed, observatør af egne følelser og tanker, overraskelse, transformation, balance, tilpasningsevne, fleksibilitet, økonomiske beslutninger, partnerskaber.

Tal
I de næste to uger eller måneder bør du acceptere altings foranderlighed, acceptere at ting kommer og går i livet, og være åben for enhver ny situation.

Astrologi
Kortet forbindes med Vandtegnene: Krebs, Skorpion og Fisk.

Affirmation
Jeg følger forandringerne omkring mig. Jeg accepterer, at det eneste bestandige er forandringen. Forandring beriger mig. Jeg hengiver mig tillidsfuldt til forandringerne.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation