Alt du behøver vide om tarot | Mønter 1

Tarot Pentacles 1
Mønternes ess

Overordnet betydning
Tarotkort Mønternes Es repræsenterer nye begyndelser og velstand. Det er et meget godt kort at få i et tarotoplæg, da det betyder, at man starter noget nyt, som vil være meget positivt. Kortet indikere at du kan manifestere dine mål, nå dine drømme og realisere dit potentiale.

Beskrivelse
Mønternes es viser en lysende hånd, der rækker ud af en sky. I hånden ligger der en stor mønt. Under hånden er der en have med hvide liljer. Omkring haven er der en rosen hæk; der ses en havegang, der fører gennem en port i busken. Gennem porten i det fjerne ses to bjergtoppe.

Sceneriet er symbol på jordens gaver og kræfter og elementet jord. Esset antyder nye begyndelser på det materielle plan. Det kan være i form af verdslig status eller finansiel gevinst.

Tolkning
Kortet symboliserer, at der lige nu er gode muligheder for at foretage finansielle initiativer. Det hentyder til, at der fødes noget nyt, der har materiel, finansiel karakter. Det kunne være i form af et nyt job, et nyt hjem eller et nyt projekt. Samtidig fortæller Mønternes es at spiritualitet ikke står i modsætningsforhold til materialisme. Bjergene og haven symboliserer tilsammen mysteriet ved materielle fysiske gaver – som vi ikke ved hvorfor eller hvorfra kommer.

Læren består i at modtage gaverne, nyde dem og give slip på dem igen, når det er tid. Kortet henviser til, at du er parat til et rigt indre og ydre liv. Alle forudsætninger er til stede. Hengiv dig til livets rigdom på såvel det fysiske som det åndelige plan. Krop og ånd kan her mødes i harmonisk forbindelse.

Nøgleord
Andre ord der kan beskrive mønternes es er: gode udsigter for økonomi og stor succes. Ny finansiel begyndelse, nye økonomiske muligheder, nyt job, ny forretning, penge, investeringer, opsparing, velstand, sikkerhed, stabilitet, overflod, manifestation.

Tal
Tallet et er forbundet med esset. I det næste år vil det være gode muligheder for at foretage finansielle initiativer.

Affirmation
Jeg modtager gaver. Jeg bliver rigere og rigere hver dag. Jeg er åben overfor en hver form for berigelse af mit liv. Rigdom er min naturlige tilstand.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation