Alt du behøver vide om tarot | Bægre 8

Tarot Cups 8
Otte Bægre

Overordnet betydning
Otte Bægre repræsenterer forladelse. Det kan betyde at gå væk fra mennesker eller situationer i dit liv eller opgive dine planer. Det kan indikere skuffelse, eskapisme og vende ryggen eller forlade en dårlig situation.

Beskrivelse
Otte Bægre illustrerer en mand i en rød kappe – begærets farve – der er på vej mod et bjergområde. Han støtter sig til sin stav – intuitionen. Han vender ryggen til og vandrer således bort fra de otte bægre forrest i billedet. Over ham er månen aftegnet i sin fulde og aftagende form, der symboliserer, at noget nærmer sig sin slutning. Manden har brug for at bevæge sig væk fra de otte bægre, enten af skuffelse eller fordi han kunne se, at han ikke havde brug for dem længere.

Kortet symboliserer behovet for at gå videre i tilværelsen, at rejse væk, at lade det gamle dø og gå på jagt efter nyt liv, nye omgivelser eller projekter. Billedet syntes at mangle et bæger i bægeropstillingen, hvilket kan have dirigeret hans opmærksomhed mod nye horisonter i stedet for at blive med de otte bægre, som kunne lade til at være en tryg og velhavende situation. Han følger sin intuition og energi mod nye – og for ham endnu ukendte – områder og påbegynder en søgen efter en højere mening.

Tolkning
Otte Bægre henviser til en afsked. Det er på tide at vende et eller andet ryggen. Du har i for lang tid spildt din energi på et nytteløst projekt eller forhold, som det er på tide at afslutte og forlade. Der kan også være tale om et gammelt adfærdsmønster, du bør ændre. Når du trækker dette kort, tyder det på, at du er klar til at genvinde din balance og frigøre dig fra dette mønster inden for de næste otte uger til otte måneder.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Otte Bægre er: at det er tid til at give slip på fortiden, muligheder for noget andet og mere, at efterlade, træghed, emotionel inerti, stagnation, at give slip på det allerede erhvervede, afgang og adskillelse.

Tal
I de næste otte uger eller måneder vil du have gavn af at respektere dine grænser, når det gælder emotionelle forhold. Lad være at strække dig for langt i emotionelle forhold.

Astrologi
Saturn i Fiskene. Du er nød til at have struktur, disciplin og retning (Saturn) på dit liv, også når det handler om mere følelsesmæssige og flydende forhold (Fisken). Vi er nødt til at erkende vores grænser (Saturn), så vi ikke bliver emotionelt udmattede og udbrændte (Fisken).

Affirmation
Jeg følger min intuition, hvorhen den leder mig. Med lethed giver jeg slip.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation