Alt du behøver vide om tarot | Bægre 6

Tarot Cups 6
Seks Bægre

Overordnet betydning
Seks Bægre repræsentere nostalgi, barndomsminder, fokus på fortiden. Når dette kort vises i en Tarot-spredning, bliver du muligvis påvirket af fortidens begivenheder, minder om fortiden eller tænker på nogen fra din fortid. Kortet kan også betyde hjemlængsel.

Beskrivelse
Seks Bægre viser en dreng og en pige stående i en slotshave. Den lille dreng rækker et bæger med en blomst i til pigen. Rundt om dem står fem andre bægre med blomster i. Der er en atmosfære af åbenhed, sårbarhed og tillidsfuldhed. Bægrene med blomster symboliserer, at kreative anstrengelser vil lede til belønning. Kortet indikerer en parathed til at indgå i en nydelsesfuld udveksling med en elskede eller et projekt – eventuelt at give sig hen til sin egen følelsesmæssige rigdom.

Tolkning
Seks Bægre står for nydelse og indikerer at alt, hvad livet giver dig, bør du nyde fuldt ud. Dette er den bedste måde, hvorpå du kan give udtryk for din taknemmelighed. Kortet opfordrer dig til at tage imod og hengive dig til glæden, lysten, nydelsen på såvel det kropslige, det sanselige, som det sjælelige plan.

Det kan handle om at lade det indre barn, komme frem og udtrykke undren, taknemmelighed og kærlighed. Det kan også handle om, at man hænger ved minder, bliver nostalgisk og idealiserer fortiden. Her vil det være vigtigt, at man investerer energi i nutidige eller fremtidige projekter, for det vil være nu, at en drøm er klar til at manifestere sig for dig.

Nøgleord
Andre ord, der kan anvendes om Seks Bægre er: opmærksomhed på fortiden, at se verden med barnets øjne, barndomsminder, tidligere påvirkninger, længsel, hjemlængsel, nostalgi, enkelhed, barndom, umodenhed, støtte, beskyttelse. At tidligere anstrengelser giver belønning nu.

Tal
I de næste seks uger eller måneder vil være ideelle for en oplevelse af nydelse – og nydelse som et forfriskende og fornyende element.

Astrologi
Solen i Skorpionen. Du vil kunne opleve nydelse (Solen) på et meget dybt plan (Skorpionen).

Affirmation
Jeg er åben og tillidsfuld. Jeg nyder den frugt mine handlinger har båret. Jeg nyder hvad livet giver mig.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation