Alt om tarot | Store Arkana | Dommen

Tarot Major Arcana 20
Dommen

Tarotkort Dommen repræsentere resultatet, udfaldet, at der træffes en afgørelse. Det kan være dig selv som dømmer andre. Tarotkortet er i så fald en opfordring til at reflektere over din dom. Dømmer du andre ud fra de rigtige forudsætninger, et rent hjerte, uden bagtanker og i helhedens tjeneste? Det kan også være andre som dømmer dig.

Dommen kan repræsentere en juridisk sag eller en retssag, der bliver løst. Hvis du har handlet ærligt, bør denne sag løses til din fordel. Hvis du har været uærlig, skal du ikke forvente, at tingene går din vej. Generelt indikere Dommen at du er kommet igennem dine tidligere karmiske lektioner (Narrens rejse er ved at være slut) med øget selvbevidsthed, og du kan komme videre i en positiv retning.

Beskrivelse
Ærkeenglen har med sin trompet vakt de døde til live igen og befriet mennesket fra dets begrænsninger. Herved bliver mennesket i stand til at se og dømme klart. De bliver i stand til at observere sig selv og de forskellige situationer, som de indgår i med rimelighed og objektivitet. Kortet viser englen svævende oppe i skyerne, og menneskene ser man stående nøgne i deres kister med udstrakte eller bedende hænder.

De lader til at være glade over deres befrielse – Menneskenes grå åbne grave henviser til et liv uden mening og forståelse. Kisterne befinder sig i et blåligt landskab, og man ser sneklædte bjerge i det fjerne. Korset i flaget symboliserer foreningen af det, der tidligere var adskilt,, og centerpunktet i flaget indikerer, at vejen til spirituel – vækst går gennem forening af modsætninger. Ærkeenglen er både blevet identificeret med Gabriel og Mikael.

Tolkning
Dommen symboliserer genfødsel og opståen til et nyt liv. Du vil finde, at du har brug for at vurdere fortidige hændelser. Tag dig tid til at opsummere og konkludere på handlinger du har gjort, eller situationer du har været indblandet i. Et gammelt liv er fuldbyrdet, et nyt venter.

Dette liv kan både være et fysisk liv fx. efter en skilsmisse, men det kan også være et psykisk liv, fx har du fuldstændig skiftet mening i en dybereliggende sag. Du vil i den forbindelse formentlig skulle modtage belønninger for noget og betale bøde for andet. Afhængigt af hvordan du har handlet eller forholdt dig, er der konsekvenser af dine valg og handlinger.

Alle dine handlinger har en pris og Dommen symboliserer forfaldsdatoen. En sådan evaluering indikerer slutningen af en periode og begyndelsen på en ny. Du kan altså enten glæde dig over flotte præstationer eller fortryde forbigåede chancer eller begge dele. Derfor kan kortet forbindes med loven om karma og fuldendelsen af en karmisk cyklus.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Dommen er: genfødsel, vigtige beslutninger, minder, åbenhed overfor kritik, vurderingsevne, kritisk selvransagelse, glemte mål der tages frem igen, at høste frugten eller fortidige handlinger. Fornyelse, resultat, åndelig vækkelse. Forandring af den samfundsmæssige position. Ændring i den personlige bevidsthed.

Tal
Kortet har nummer tyve, som består af to og nul, som sammenlagt giver to, tallet som repræsenterer modsætninger, i dette tilfælde liv og død.

Astrologi
Kortet har ingen umiddelbar tilknytning til tegn eller planeter.

Affirmation
Jeg observerer mennesker og situationer med rimelighed og objektivitet.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation