Alt om tarot | Store Arkana | Månen

Tarot Major Arcana 18
Månen

Overordnet betydning
Tarotkort Månen er en advarsel om at ikke alting er hvad det ser ud til at være. Tarotkortet fortæller at noget ved en situation eller en person i dit liv ikke er, hvad det ser ud til at være, og du er nødt til at stole på, hvad dine instinkter fortæller dig for at se forbi denne illusion.

Hvis du venter på en beslutning om noget, angiver Månen, at svaret enten vil blive forsinket eller være så vagt, at det vil øge din forvirring snarere end at afklare spørgsmål. Generelt indikere Månen at der er bedrag eller løgne. Og at du derfor bør lytte meget opmærksomt til din intuition, være opmærksom på dine drømme – og hvis du er i kontakt med din skytsengel, dit totemdyr eller anden spirituel guide, så være meget opmærksom på om der af denne vej forsøges at fortælle dig noget vigtigt!

Beskrivelse
Månen viser en stor gul lysende måne, der både er fuld, ny og tiltagende på en himmel. Den aftagende måne kan tolkes som bedrag, desillusion og vildfarelse. Nymånen repræsenterer løfter, og fuldmånen symboliserer frugtbarhed og opfyldelse. Månen er placeret mellem to tårne, der indikerer grænsen til det ukendte land i baggrunden.

Nedenunder er et grønt bakket landskab, og en hund og en ræv sidder og betragter og hyler af månen. Hunden symboliserer den tæmmede natur og ulven, den vilde natur. Op af søen i forgrunden kravler en krebs fra underbevidsthedens dybe vand, som ingen af dyrene lægger mærke til. Krabben er et dyr som både hører til på land og i havet, og som konstant bevæger sig mellem disse to. Gennem landskabet og mellem dyrene løber der en sti, gennem landskabet og op i bjergene. Det er nat på billedet; en tid hvor mørke, søvn og drømme hersker.

Tolkning
Kortet symboliserer illusioner og usikkerhed. Kortet symboliserer porten eller grænsen mellem det kendte og det ukendte. Kortet omtales undertiden som karma-kortet, hvorved hentydes til det arbejde, der skal gøres hver dag, der består i, at vi hver dag står ved porten og træffer valg om at blive på den gamle kendte side, eller gå igennem porten for at udforske nye sider af verden – os selv.

Benævnelsen Karma-kortet er meget signende, da der ikke er tale om et enkeltstående valg, men mere en livslang stræben og ageren. Karma betyder jo “arbejde, der skal gøres”. Formentlig er der tale om en tid med forandringer i dit liv, og i den forbindelse virker intet hverken godt eller skidt, hvilket kan virke forvirrende.

Men de svingninger og forandringer, du oplever, behøver ikke være negative. bare giv den indre forvirring plads. At blive i følelsen kan føre til, at du oplever kreativitet og nysgerrighed på en ny måde. Søg løsninger til dine problemer gennem drømme og følelser, snarere end logik og fornuft.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Månen er: modtagelighed, kvindelighed, ubevidsthed, fornemmelser, vaklen, bedrag, intuition, gradvis ændring, ændring i personlighed og skjulte fjender. Kun intuition og ikke logik kan føre dig videre. En situation hvor man kun har sig selv at stole på. Troskrise, bagtalelse, bedrag, skjulte fjender.

Tal
Kortets nummer er atten, og en og otte giver sammenlagt ni, som er tallet for ensomhed og sårbarhed.

Astrologi
Kortet er knyttet til det astrologiske tegn Fisken og dets kvaliteter: engagement i evolution og transformation.

Affirmation
Jeg kan lide det mystiske i mig selv og andre.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation