Alt om tarot | Store Arkana | Alkymisten

Tarot Major Arcana 14
Alkymisten

Overordnet betydning
Tarotkort Alkymisten benævnes ofte på dansk som Mådehold. Kortet er en opfordring til at du roser dig selv for din evne til at tilpasse dig til situationer med et klart sind og roligt hjerte og holde din balance. Det er en opfordring til at du værdsætter disse egenskaber hos dig selv når de forekommer. At du har fokus på hvorledes dit liv er så meget nemmere når du virkelig er i kontakt med, hvem du er inderst inde, og har styr på hvad du værdsætter og dit eget moralske kompas.

Din ro med dig selv er ganske afgørende for at du kan navigere iblandt egne ambitioner og sætte dig selv mål. Mådehold er en opfordring til at du roser dig selv for din eksisterende balance, fred, tålmodighed. Og at du erkender hvorledes din egen fred og ro, baner vejen for din succes og glæde. Således er Mådehold, i bred forstand, en opfordring til at du får ryddet op i alle negative energier i dit liv – og samtidig gør en indsats for at forstærke de positive energier, der allerede eksisterer.

Beskrivelse
Mådehold viser et menneske med vinger, eller en engel der står ved et vandløb. Dens ene fod støtter på jorden i bevidstheden, og den anden hviler i underbevidsthedens strøm, som også kan ses som en indikation på broen mellem sind og krop. I hænderne holder dette nærmest androgyne væsen to bægre og hælder væske fra et til et andet.

Det er livets essens, der hældes fra underbevidsthedens sølvbæger til bevidsthedens guldbæger og tilbage igen. Forsigtigt hældes indhold fra et til et andet, uden at noget spildes – en indikation på beherskelse.

Den flydende væske mellem bægerne hentyder til den konstante bevægelse, som er nødvendig for at bevare sundheden. Det ser ud som om at vandet, der flyder mellem de to bægre, er en uafbrudt energistrøm, der forbinder begge bægre. Kortets symboler repræsenterer overordnet forening af modsætninger, der skaber noget nyt.

Kortet viser også noget om beherskelse. Ved englens fod vokser to liljer som symbol på fornyelse. I baggrunden leder en snoet vej henover bakker til bjerge og solopgangen i det fjerne. Trianglen på englens brystkasse er et symbol på enheden af krop, sind og ånd. Det kan også tolkes som en trekant i kvadrat: ånd i materie.

Tolkning
Kortet symboliserer kompromiser og samarbejde. Det henviser til at modsætninger blandes. Den rette blanding er vigtig, for at slutresultatet bliver godt. For eksempel i parforhold må begge parters behov tilgodeses, for at forholdet forbliver sundt. Et ulige bidrag fra den ene part skaber disharmoni.

Kortet antyder at ved forening af to eller flere principper, kan der skabes en større helhed. Kortet minder os om, at det er vigtigt at skabe balance mellem paradokser, modsætninger og polariteter i vores natur.

Kortet antyder, at du har brug for at blande modsætninger. Du må eventuelt anvende forsigtig kontrol, når du skal afbalancere de forskellige elementer. Du er nu nødt til at samarbejde og gå på kompromis i forhold. Du må delagtiggøre andre i dine følelser for at opnå en større harmoni. I sit negative aspekt kan Mådehold henvise til, at man spilder kreativ energi eller tilbageholder stivnede følelser.

Nøgleord
Andre ord der beskriver Mådehold er: udligning, alkymi, kvantespring, leg med energi, velovervejethed, renhed, afholdenhed, afklaring og tilpasning. Kvinden forsøger at forene to modsatte kvaliteter: at skabe balance. En situation hvor der omhyggeligt må kombineres, hvis der skal opnås resultater. Et harmonisk parforhold.

Tal
Kortet har nummer fjorten, som består af fire og et, som igen bliver til fem, hvilket symboliserer vækst, inspiration og samling af mange dele til et hele.

Astrologi
Kortet er knyttet til det astrologiske tegn Skytten. Skyttens kvaliteter er at give udtryk for vores visioner og drømme.

Affirmation
Jeg er et kreativt, velintegreret individ. Jeg er en åben kanal for kreativ energi.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation