Alt om tarot | Store Arkana | Skæbnehjulet

Tarot Major Arcana 10
Skæbnehjulet

Overordnet betydning
Tarotkort Skæbnehjulet peger på at tiden er gunstig for dit held, din skæbne, forandringer. Universet fungerer til din fordel for at hjælpe dig med at nå dine mål. Sørg for, at du får mest muligt ud af denne tid ved at fokusere din intention på, hvad du virkelig ønsker! Skæbnehjulet er en opfordring til at du tror på at du er på rette vej og fortsætter. Ikke alle dine alle ændringer er lette, men universet har en plan for dig, selvom denne plan ikke er klar for dig på dette tidspunkt.

Beskrivelse
Skæbnehjulet viser et hjul med adskillige symboler på fra den ægyptiske, hebraiske og kristne tradition. For eksempel optræder de fire hebraiske bogstaver, der udgør Guds eller Jehovas navn. Bogstaverne er: yod, he, vau og he. Hjulet svæver i luften mellem skyer. På hver sky er en figur – de fire levende væsener fra Ezekiels syn: en tyr med vinger, en løve med vinger, en ørn og en engel. Hver sidder de med en bog i hånden og læser.

Desuden er der omkring hjulet en slange, en sfinks og en djævel. Vi kan se, at som hjulet drejer vil slangen falde af hjulet, til gengæld vil djævlen komme op. Sfinksen, halvt kvinde, halvt løve sidder og troner over menneskers skæbne. Skæbnehjulet er et gammelt symbol på livet foranderlighed. Oftest ses det med mennesket til venstre, som stiger på hjulet, det modne menneske i sin storhedstid på toppen af hjulet og det gamle menneske, der falder af hjulet til højre.

Det er skæbnekortet, der minder os på, at livet altid veksler, altid har sine op- og nedture og sin vækst, kroning og forfald. Man skal vide, at ordet skæbne i denne sammenhæng ikke betyder, at menneskets liv er forudbestemt. Vi er selv herrer over de valg, vi foretager, og dem må vi tage ansvaret for – såvel de dumme handlinger som de kloge.

Der er en stabilitet og en foranderlighed symboliseret i hjulet, ved at omkredsen bevæger sig og tiltrækker opmærksomheden, og aksen er det stabile, rolige centrum. Samtidig fortæller hjulets konstante bevægelse os om, at alt er i forandring og i konstant bevægelse.

Tolkning
Først og fremmest symboliserer Skæbnehjulet nye muligheder, mulighed for at opnå resultater, mulighed for at ændre dit liv i mere gunstige og positive retninger. Det er en mulighed for at ændre gamle mønstre og gamle måder at gøre tingene på. Når du trækker Skæbnehjulet, symboliserer det, at en ny begyndelse er på vej. I og med at du begynder på et nyt kapitel, vil du også være tilstede overfor livets cyklus og magi.

Denne cyklus siger, at ligesom jorden og naturen er i bevægelse og accepterer ændringerne, der kommer – uden at dømme dem som værende gode eller dårlige – så vil det være fordelagtigt for dig at møde ændringerne med samme accept.

Find ud af hvilken holdning det er mest gavnende for dig at have til din situation. Hjulets cyklus symboliserer, at den første halvdel af rejsen i den ydre verden er tilendebragt, og det er nu tid for den anden, indre rejse at begynde. Det kan også være, at du finder at problemer løses, fordi at omstændighederne skifter.

Nøgleord
Andre ord, der beskriver Skæbnehjulet, er: livets bestandige op- og nedturen, karma, held og ændringer. Skæbne, forandring, afgørende øjeblikke, omvæltning, chance. En ny begyndelse. Store begivenheder, som man ikke kan øve indflydelse på. At høste hvad der er blevet sået. Økonomiske muligheder

Tal
Skæbnehjulet nummer er ti, det første af de dobbeltcifrede tal. Ti symboliserer fuldendelsen af en cyklus og begyndelsen af en ny.

Astrologi
Kortet er knyttet til Jupiter, som står for vækst, glæde og udvikling.

Affirmation
Jeg er fleksibel i perioder med forandring. Jeg tager hånd om mine forandringer. Jeg iagttager mit liv.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation