Alt om tarot | Store Arkana | Eremitten

Tarot Major Arcana 9
Eremitten

Overordnet betydning
Tarotkortet Eremitten opfordre dig til at fokusere på dig selv og imødekomme dine egne behov. Giver dig selv lov til at isolerer dig eller trækker dig tilbage. Fjerner dig selv fra dagligdagen for at overveje din retning i livet eller dine værdier. Eremitten er klog, moden og kyndig og kan være en indikation af, at det kan være formålstjeneligt at søge rådgivning fra nogen du stoler på, konsultere en psykolog, en spirituel rådgiver, eller en god klog ven.

Beskrivelse
Eremitten, eller eneboeren som kortet også kaldes, viser en gammel tynd mand, som står ensom på et sneklædt højdedrag. Omkring sig bærer han en lang grå kappe, der kunne symbolisere en beskyttelse fra omverden, der blandt andet opnås igennem selvindsigt. Manden har langt gråt skæg, som indikerer alder og erfaring.

I den ene hånd løfter han sandhedens lampe, hvori en sekstakkede stjerne lyser. Det blafrende indre intuitionens lys, eller højere bevidstheds lys, leder den ensomme søgende på hans vej. Han søger en vej, han ikke kender.

I hånden holder han en lysende guld stok, som han støtter sig til. Stokken kan symbolisere hans dybe viden om de mystiske kræfter i naturen ,eller den symboliserer den trøst, man finder i religionen og i troen på Gud. Hans hoved er let bøjet og hans øjne let lukkede. Bag ham aner man sneklædte bjerge i det fjerne. Kortet kan godt minde lidt om narren, fordi de begge rejser og er alene.

Eneboeren har dog en anden stemning omkring sig, dels fordi han er ældre, og dels fordi han er visere. Han er også mere forsigtig og tålmodig. Eneboeren har lært at være alene og stoler på sig selv på en anden måde end narren. Kortet viser os, også at som tiden går, erhverver vi os egenskaber, der kun kan erhverves med tiden. Eneboeren ser ud til at være stoppet op og være introvert, eventuelt reflekterende eller mediterende.

Tolkning
Først og fremmest symboliserer Eremitten den indre vismand, og fortæller derved enten noget om et behov, for at denne udtrykker sig, eller et behov for at denne udvikler sig. Det kan udtrykkes ved eksempelvis at afslutte løse ender, omorganisere og strukturere igennem fader-, moder- eller lederrollen.

Hvis den skal udvikle sig, må du have fokus på dit eget indre liv, så det bliver i overensstemmelse og harmoni med dit grundlæggende væsen. Ved at gå ind i dit indre vil du kunne få dybe indsigter og værdifuld vejledning. Du skal vide, at du i disse stunder nok er alene, men ikke nødvendigvis ensom.

Gennem refleksion, kontemplation eller meditation vil du finde indre fred, fuldkommenhed og blive tilfreds med dig selv. Det vil formentlig være en fordel, hvis du kan komme lidt væk fra den travle verdens forstyrrelser. Visdom og indsigt kan også komme til dig gennem drømme og visioner.

Eremitten hænger også sammen med tidens gang, og her vil du kunne lære. at gennem accept og tålmodighed vil du opnå visdom og trøst. Dog med hensyn til tiden, skal du være opmærksom på ikke at være for forsigtig og uvillig til at give slip på gamle vaner og acceptere nye.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer eremitten er: arketypen den gamle vise mand, dømmekraft, venlighed, indre styrke, stilhed, forsigtighed, langsom effektivitet, opdagelse af sjælen, se lyset i sig selv, bevidsthedens vej og lytten indad.Klogskab, møde med en mentor. Behov for at trække sig tilbage og overveje. Åbenhed overfor tilbudt hjælp. Behov for at trække sig tilbage.

Tal
Kortets tal er ni, tallet for indvielse.

Astrologi
Jomfruen. Ligesom Jomfruen har Eremitten selvtillid og er hel i sig selv.

Affirmation
Jeg glæder mig over at udforske min indre verden i stunder alene med mig selv. Jeg er et med min indre stilhed.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation