Alt om tarot | Store Arkana | Vognen

Tarot Major Arcana 0
Narren

Overordnet betydning
Vognen repræsenterer det at overvinde hindringer gennem beslutsomhed, fokus og viljestyrke. En opfordring til at du går målrettet efter det, du virkelig ønsker. Vognen viser at der kan være mange hindringer i din vej, men hvis du forbliver fokuseret, bevare din ro og tiltro til dine evner, vil du få succes! Vognen er også en indikator for succes i sport eller konkurrencer.

Beskrivelse
Vognen viser en mand, – en panserklædt ridder, stående i en kampvogn der trækkes af en sort og en hvid sfinks. Sfinkserne er symboler på modsætninger, og den gåde som vognstyreren må løse. Kortet symboliserer kampen om at kontrollere kræfterne i en konflikt.

Ridderens gyldne og flot udsmykkede rustning viser hans kraftfulde energi, som er forbundet med solen og det mandlige element. På ridderens skuldre er der påsat halvmåner, som symboliserer, at han hersker over og mestrer de svingende følelser, som er forbundet med månen, det kvindelige element og beherskelse af de underliggende ubevidste kræfter.

I hånden har han viljens stav. Baldakinen over ham er blå og fyldt med stjerner, hvilket repræsenterer himlen. Og tilsammen med vognen, som står for jorden, henviser de til udtrykket: som for oven således også for neden. De fire søjler repræsenterer de fire elementer, som energi udtrykker sig igennem på det fysiske plan: ild (elektricitet), luft, vand (væske) og jord (massiv masse).

Vognen er et billede på det konstante samspil, der handler om at balancere mellem modsætninger, som for eksempel maskulin og feminin, styrke og svaghed, positiv og negativ, tanke og følelse. Vognstyreren i midten af sfinkserne er symbol på den, der styrer og på den ligevægt, der opnås ved korrekt styring. Kortet henviser til, at vognstyreren må styre korrekt mellem for eksempel sine modsatrettede følelser eller tanker.

Der kan ske en af to ting: Enten drøner vognen af sted over stok og sten eller står den bomstille! Vognstyreren har ikke megen magt over tingene, han kan ikke bevæge sig i sit stive panser, men det yder en god beskyttelse mod angreb på hans sårbare indre.

Tolkning
Kortets inderste væsen symboliserer en forening af konflikter, forårsaget af modsatrettede kræfter. Vognen styrer vores bevidste sind, mens sfinkserne står for de forskellige impulser, vi skal forholde os til. Sfinkserne kan sammenlignes med fornuften og begæret. På den måde kan sfinkserne repræsentere konflikter, hvor du ved, hvad du bør gøre, men alligevel helst vil noget andet.

Når du trækker dette kort, er det tegn på, at du konstant må veje og afbalancere dine ønsker ved brug af dit rationelle sind. Vognen symboliserer desuden en trang til at kombinere ro og aktivitet. Drages du af dette kort, er det på tide at se på ændringer i forhold til flytning, rejser, karriere, familie og hjem. En kamp eller konflikt kan være forude – dog med stor mulighed for triumf over modgangen.

Vognen repræsenterer forandring og årsagssammenhænge som universelt princip. Et taoistisk ordsprog lyder, at forandring er succesfuld, når “det store træ” har sine “rødder ved den strømmende flod”. Dette ordsprog er meget sigende for det princip, der kendetegner Vognen, da det minder os om, at det i tider med forandring er nødvendigt på een gang at inddrage ro (det store træ med dets rødder) og aktivitet (den strømmende flod).

Styrer du vognen korrekt, hvilket du skulle have energien til, er der mulighed for at opnå stor harmoni. Beslutsomhed og selvsikkerhed er til stede i et omfang til at opnå succes. Men pas på med ikke at være for aggressiv og fremture uden hensyn til andre.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer vognen er: konflikter, kamp, kompromis, sikkerhed på sejer, vitalitet, tidligere fejltagelser, at finde vej, rede til at opdage en anden verden og selvbekræftelse. Sikre fremskridt, kontrol over sig selv, sejr, triumf, erobring og sundhed.

Tal
Tallet syv står for fremskridt og triumf.

Astrologi
Kortet er knyttet til stjernetegnet Krebsen, som blandt andet repræsenterer følelser.

Affirmation
Jeg er ansvarlig for alt hvad jeg forårsager. Jeg skelner mellem, hvad der er væsentligt. Jeg har tillid til mine evner.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation