Alt om tarot | Store Arkana | Præstinden

Tarot Major Arcana 2
Præstinden

Overordnet betydning
Ypperstepræstinden besidder intuition kombineret med sund fornuft. Når Ypperstepræstinden vises i en tarotlæsning, indikerer hun, at det nu er tid til at stole på dine instinkter, din intuition og handle herudfra.

Beskrivelse
Ypperstepræstinden sidder iklædt en blå kappe. Hun bærer et hvidt kors på brystet, hvilket kan indikere en forbindelse til Jomfru Maria, eller rummet & tidens kors. Hun sidder mellem en sort og en hvid søjle, hvorpå der står Jâ og Bâ, som kan henvise til de to bronzesøjler, Boaz (grundlægge) og Jachin (styrke) som stod på tærsklen til templet i Jerusalem. Tilsammen betyder de stabilitet.

Ypperstepræstinden er eksponent for modsætninger, som er i balance med hinanden. Forhænget bag ypperstepræstinden er beklædt med granatæbler – dødens og den ægteskabelige kærligheds frugt og det skjuler en dør til psykens indre verden. Bag forhænget skimtes desuden vandet – symbol på det ubevidste, rigdom der er adgang til via det ubevidste sinds dybder.

Hendes krone eller hornet hovedprydelse har måneform, hvilket indikerer en forbindelse til månegudinderne Isis og Frigg. Ved hendes fødder ligger symbolet for den tiltagende måne. I hænderne har hun Torarullen, den guddommelige lov. Den er halvt skjult af hendes kappe for at vise, at noget er skjult, holdt hemmeligt og noget er åbenbaret.

Tolkning
Først og fremmest symboliserer Ypperstepræstinden intuitionen. Hvis der er behov for at udvikle denne, kan du opleve en trang til at være dig selv, blive draget af vand, forståelse af drømme, foretage dig kontemplative eller mediterende aktiviteter. Din tolerance for begrænsninger, bånd og ydre hæmninger kan være på et lille sted, og følelsesmæssig ustabilitet kan forekomme.

Ofte er man også draget af dette kort når man har en veludviklet intuition og er i dyb indre ro og har tillid til, hvad man ser, såvel udadtil som indadtil. Kortet henviser således desuden til en forstærket interesse i spirituelle, okkulte eller esoteriske aktiviteter, som for eksempel studier, meditation eller tjeneste. Der er ofte et ønske om, gennem disse aktiviteter, at lære mere om den, for opfattelsen og forstanden, skjulte verden. Måske vil der, hvis tiden er inde, blive åbenbaret hemmeligheder i form af blandt andet viden og sandheder for en. Her viser sig altså et stort og endnu ikke realiseret potentiale.

Det kan også vise sig, at et indsigtsfuldt menneske kan have særlig indflydelse på dig. Mediter og giv dig tid til at lytte til dit indre. Vær modtagelig, åben og klar. Flyt din opmærksomhed fra dine rationelle tanker til din intuition. Tiden er moden til at udvikle kvindelige intuitive kræfter. Lad være at handle, vent.

Nøgleord
Andre ord der karakteriserer Ypperstepræstinden er: viden bag intuition, skjult visdom, vejledende drømme, guddommelige love, stilhed, indre harmoni, adgang til intuitive kræfter, kvindelig energi, klarhed, kølighed, alvor, oprigtighed, visdom, hemmeligheder som skal afsløres og udvikling af intuition.

Tal
Kortets nummer er to hvilket symboliserer dualitet.

Astrologi
Kortet er knyttet til Månen, der står for dybe følelser og fortiden.

Affirmation
Jeg er et særdeles skarpsindigt og intuitivt menneske. Jeg følger min indre stemme.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation