Alt om tarot | Store Arkana | Magikeren

Tarot Major Arcana 1
Magikeren

Overordnet betydning
Når du drages mod Magikeren, er det et tegn på, at du har alle de færdigheder og evner, du har brug for for at få succes. Du er parat og energierne er med dig. Magikeren fortæller at du skal bruge dit intellekt, koncentration og viljestyrke for at få ting til at ske. Magikeren kan også henvise til et bestemt tidspunkt, hvor du har magten til at manifestere det resultat, du ønsker. Hvis Magikeren henviser til andre mennesker i dit liv, henviser kortet til en, du kan lære af, en person hvis evner og visdom vil imponere dig.

Beskrivelse
Kortet viser magikeren bærende en rød kappe, der symboliserer hans begær, og en hvid tunika som symboliserer renheden i hans ånd. De røde roser og hvide liljer i forgrunden er de ydre refleksioner på disse kvaliteter.

På bordet foran ham ligger hans rekvisitter: sværd, stok, bæger og mønter. Disse repræsenterer de fire astrologiske elementer: mønter (jord), sværd (luft), stok(ild), og bæger(vand). Disse repræsenterer forskellig adfærd eller måder at kommunikere eller forholde sig på afhængigt af situationen.

Mønten repræsenterer legemet og evnen til at kommunikere, der kan understøtte ressourcemæssige eller økonomiske bestræbelser. Bægeret repræsenterer hjertet og evnen til at kommunikere følelser. Sværdet symboliserer forstanden og evnen til at formulere ideer og tanker klart og præcist. Stokken, er et tegn på hans forbindelse mellem guderne og menneskene. Den symboliserer inspirationerne fra den guddommelige kilde, som eventuelt kan blive til praktiske realiteter.

Over magikerens hoved er aftegnet et vandret ottetal, det matematiske tegn for uendelighed. Dette er tegn på Helligåndens talent for at bruge intuitionen. Værktøjet på bordet antyder altså magikerens mangfoldige muligheder og talenter. Ibisen eller føniks-staven i magikerens højre hånd symboliserer at han er i stand til at kommunikere fra et åndeligt eller filosofisk udgangspunkt. Den ene hånd pegende mod himlen repræsenterer evigt liv. Som livrem bærer magikeren en slange, der bider sig selv i halen. Dette symboliserer ideen om, at livet er evigt selvforsynende og nærende sig af sig selv.

Tolkning
Magikeren symboliserer, at du besidder kræfter, der kan anvendes til at begynde på noget nyt. Det viser, at du har tid til handling og til at udfolde din energi. Kortet symboliserer behov for eller evne til at kommunikere og er derfor fremragende som visuel affirmation for at styrke ens kommunikationsfærdigheder.

Den rette kommunikation består i et valg mellem mange forskellige udtryksmuligheder, kombineret med den rette timing. Således afspejler kortet også tilpasningsevne og alsidighed. Magikeren symboliserer, at du har reserver af handlekraft og dynamik. Dit valg ligger i om du i dit udtryk vil anvende sindet (sværdet), fantasien (stokken), hjertet (bægerne) eller kroppen (mønterne).

Vær opmærksom på om der er noget, du gerne vil kommunikere ud og tænk over hvilken måde, det ville være bedst – og værst – at gøre dette på. Kortets positive aspekt er viljestyrke, mens dets negative side peger på viljesvaghed eller mangel på fasthed. Det er op til dig at udforske alle muligheder og handle med de værktøjer, du har til din rådighed.

Viljestyrke, vilje til at tage en risiko, evner til at hente kræfter oppefra og lede dem til manifestation, kreative og taktfulde evner. Det er på tide, at du siger din klare mening.

Nøgleord
Fleksibilitet, vilje, illusioner, magisk arbejde, kreative initiativer, vilje, mandlig energi, trang til at udrette noget, bevidsthed om de midler du har fået i hænde som menneske, evner og muligheder for nye vovestykker.

Tal
Kortet har nummer et, den kreatives krafts nummer.

Astrologi
Kortet er knytter til planeten Merkur og udtryk gennem for kommunikation.

Affirmation
Jeg kommunikerer effektivt. Jeg kommunikerer klart. Jeg realiserer mig Selv. Jeg har, hvad der skal til for at ændre situationen. Jeg har ansvar for mig selv. Jeg har ansvar for mit Selv.

Navigation Oversigt Navigation Træk Navigation Resume
Tarot

Ligesom I Ching menes at indeholde al østens visdom, menes tarotkort også at indeholde verdens visdom. Du kan således konsultere tarotkort og få vejledning om hvad som helst.

Et tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arcana bestående af 22 kort, som siges at være symbolske for 22 prøvelser, som mennesket skal igennem for at få indsigt og forståelse af sig selv og universets kontekst. Hofkortene, som består af 16 kort, der refererer til mennesker, der er vigtige i vores liv, og hvad vi gerne vil mestre. Og den lille arcana bestående af 40 kort. Minor Arcana er igen opdelt i fire kategorier - Stokke, Bægre, Sværd, Mønter - som hver repræsenterer forskellige livsaspekter.

Tarot

Store ArkanaNarren | Magikeren | Ypperstepræstinde | Kejserinde | Kejseren | Hierofanten | De elskende | Vognen | Styrke | Eneboeren | Skæbnehjulet | Retfærdighed | Hængende mand | Døden | Temperance | Djævelen | Tårnet | Stjerne | Månen | Solen | Dommen | Universet

Arcana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet er at lede mennesket fra det ubevidste til at være en del af det større, som vi er kommet fra. Dette symboliseret ved Narrens rejse. Arcana Major beskriver således menneskets spirituelle udviklingsproces gennem genfødsler – mod at blive en del af den guddommelige energi, som alt oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på universelle erfaringer, som hver enkelt person skal erfare i løbet af sit liv.

Tarot Pentacles

Mønter Mønternes Es | To Mønter | Tre Mønter | Fire Mønter | Fem Mønter | Seks Mønter | Syv Mønter | Otte Mønter | Ni Mønter | Ti Mønter | Mønternes Page | Mønternes Ridder | Mønternes Dronning | Mønternes Konge

Bægre Bægrenes Es | To Bægre | Tre Bægre | Fire Bægre | Fem Bægre | Seks Bægre | Syv Bægre | Otte Bægre | Ni Bægre | Ti Bægre | Bægrenes Page | Bægrenes Ridder | Bægrenes Dronning | Bægrenes Konge

Tarot Swords

Sværd Sværdenes Es | To Sværd | Tre Sværd | Fire Sværd | Fem Sværd | Seks Sværd | Syv Sværd | Otte Sværd | Ni Sværd | Ti Sværd | Sværdenes Page Sværdenes Ridder | Sværdenes Dronning | Sværdenes Konge

Tarot Wands

Stokke Stokkenes Es | To Stokke | Tre Stokke | Fore Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Otte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Stokkenes Page | Stokkenes Ridder | Stokkenes Dronning | Stokkenes Konge.

Tarotkortene kan guide dig i alle livets anliggender - kærlighed, karriere, livsvalg, stort og småt. Spørg tarotkort om råd og vejledning. Træk et tarotkort og bliv tydeligere omkring dine valg.

Navigation Komplet Navigation Træk Navigation Resume
Navigation