I Ching | Hexagram 52
I Ching
Kærlighed
Hexagram 52
I Ching love
xxx

For at se tingene klart du skal give slip på eventuelle fordomme. Det ligger i selve naturen af det at have en krop, at vi også har stærke følelser og impulser. Men tillader vi vores tænken at kontrolleres af disse, kan vi ikke handle med mildhed og yndefulde visdom. Derfor er det nødvendigt at berolige legemet og dets mindreværdige elementer, så vore tanker kan være klare og afbalancerede.

I Ching
Spørg
I Ching
I Ching
Oversigt
Hexagrammer
 

Der er en grund til, at du har fået dette hexagram! Måske forstår du ikke svaret, måske synes du ikke, at svaret er rigtigt. Men dette er, hvad Ching råder dig til at gøre. Selvfølgelig kan du trække et nyt hexagram, indtil du finder det svar, du ønsker, men så går du glip af visdommen og de fremskridt, som I Ching ønsker at hjælpe dig med at opnå.

Svaret er koncentrat af hvad hexagrammet råder dig til. Den komplette betydning findes i Forvandlingernes Bog, hvor de 64 hexagrammer er beskrevet. Det er gennem den intuitive fortolkning af det enkelte hexagram, at I Ching giver mulighed for at lære at handle korrekt og klogt i livets situationer.

    I Ching love

Spørg om
Kærlighed

Spørg om
Business
knap-left-2
Kærlighed
Hexagrammer
knap-left-2
Business
Hexagrammer
navigation home