I Ching | Hexagram 41
I Ching
Kærlighed
Hexagram 41
I Ching love
xxx

Gå tilbage til basis og fokusere på at nære og pleje dit forhold. At søge at gennemtvinge fremgangen ved at argumentere, manipulere eller undskylde sig vil blot resultere i dit eget fald. Hexagrammets billede er en kilde, der under en tørkeperiode vender tilbage til bjergets indre. Ved at vende tilbage til dette stille centrum undgår den at fordampe og udmatte sig selv forgæves.

I Ching
Spørg
I Ching
I Ching
Oversigt
Hexagrammer
 

Der er en grund til, at du har fået dette hexagram! Måske forstår du ikke svaret, måske synes du ikke, at svaret er rigtigt. Men dette er, hvad Ching råder dig til at gøre. Selvfølgelig kan du trække et nyt hexagram, indtil du finder det svar, du ønsker, men så går du glip af visdommen og de fremskridt, som I Ching ønsker at hjælpe dig med at opnå.

Svaret er koncentrat af hvad hexagrammet råder dig til. Den komplette betydning findes i Forvandlingernes Bog, hvor de 64 hexagrammer er beskrevet. Det er gennem den intuitive fortolkning af det enkelte hexagram, at I Ching giver mulighed for at lære at handle korrekt og klogt i livets situationer.

    I Ching love

Spørg om
Kærlighed

Spørg om
Business
knap-left-2
Kærlighed
Hexagrammer
knap-left-2
Business
Hexagrammer
navigation home