I Ching | Hexagram 39
I Ching
Kærlighed
Hexagram 39
I Ching love
xxx

Det vil være nødvendigt at kigge indad for at lede efter spor til at opbygge et forhold, hvis kærligheden er gået galt.Tilbagetrækning, selvransagelse og -korrektion vil fjerne de hindringer, der blokerer vejen for dig nu. Følelser af begær, frygt eller vrede frister dig måske til at skride til handling nu, men hvis du med magt prøver at opnå ydre resultater hindres du i at gøre fremskridt.

I Ching
Spørg
I Ching
I Ching
Oversigt
Hexagrammer
 

Der er en grund til, at du har fået dette hexagram! Måske forstår du ikke svaret, måske synes du ikke, at svaret er rigtigt. Men dette er, hvad Ching råder dig til at gøre. Selvfølgelig kan du trække et nyt hexagram, indtil du finder det svar, du ønsker, men så går du glip af visdommen og de fremskridt, som I Ching ønsker at hjælpe dig med at opnå.

Svaret er koncentrat af hvad hexagrammet råder dig til. Den komplette betydning findes i Forvandlingernes Bog, hvor de 64 hexagrammer er beskrevet. Det er gennem den intuitive fortolkning af det enkelte hexagram, at I Ching giver mulighed for at lære at handle korrekt og klogt i livets situationer.

    I Ching love

Spørg om
Kærlighed

Spørg om
Business
knap-left-2
Kærlighed
Hexagrammer
knap-left-2
Business
Hexagrammer
navigation home