I Ching | Hexagram 37
I Ching
Kærlighed
Hexagram 37
I Ching love
xxx

Hvis du har iagttaget sunde familier, vil du altid have set tre kvaliteter i dem: Kærlighed, trofasthed og korrekthed. Når alle tre kvaliteter dyrkes, springer en sund familie naturligt frem. I Ching lærer os, at alle familier må have en overordnet person i deres centrum, hvis de skal have fremgang og blive vellykkede. For at forbedre vor familie, vort selskab, land eller verdenssamfundet, må vi derfor starte med at forbedre os selv.

I Ching
Spørg
I Ching
I Ching
Oversigt
Hexagrammer
 

Der er en grund til, at du har fået dette hexagram! Måske forstår du ikke svaret, måske synes du ikke, at svaret er rigtigt. Men dette er, hvad Ching råder dig til at gøre. Selvfølgelig kan du trække et nyt hexagram, indtil du finder det svar, du ønsker, men så går du glip af visdommen og de fremskridt, som I Ching ønsker at hjælpe dig med at opnå.

Svaret er koncentrat af hvad hexagrammet råder dig til. Den komplette betydning findes i Forvandlingernes Bog, hvor de 64 hexagrammer er beskrevet. Det er gennem den intuitive fortolkning af det enkelte hexagram, at I Ching giver mulighed for at lære at handle korrekt og klogt i livets situationer.

    I Ching love

Spørg om
Kærlighed

Spørg om
Business
knap-left-2
Kærlighed
Hexagrammer
knap-left-2
Business
Hexagrammer
navigation home