I Ching | Hexagram 21
I Ching
Kærlighed
Hexagram 21
I Ching love
xxx

Forbundet er brudt sammen pga. én, der ikke er sand over for de rette principper. Det kan være en anden person eller et element i éns egen personlighed eller begge dele. Alvorlig ulykke blive resultatet, hvis der ikke gives et passende svar. Problemet vil ikke forsvinde. Det er derfor nødvendigt at finde en metode til at skære igennem. Lad ikke uretfærdig behandling gå ubesvaret. Stå op for dig selv.

I Ching
Spørg
I Ching
I Ching
Oversigt
Hexagrammer
 

Der er en grund til, at du har fået dette hexagram! Måske forstår du ikke svaret, måske synes du ikke, at svaret er rigtigt. Men dette er, hvad Ching råder dig til at gøre. Selvfølgelig kan du trække et nyt hexagram, indtil du finder det svar, du ønsker, men så går du glip af visdommen og de fremskridt, som I Ching ønsker at hjælpe dig med at opnå.

Svaret er koncentrat af hvad hexagrammet råder dig til. Den komplette betydning findes i Forvandlingernes Bog, hvor de 64 hexagrammer er beskrevet. Det er gennem den intuitive fortolkning af det enkelte hexagram, at I Ching giver mulighed for at lære at handle korrekt og klogt i livets situationer.

    I Ching love

Spørg om
Kærlighed

Spørg om
Business
knap-left-2
Kærlighed
Hexagrammer
knap-left-2
Business
Hexagrammer
navigation home