I Ching | Hexagram 3
I Ching
Kærlighed
Hexagram 3
I Ching love
xxx

Uanset hvor brændende du ønsker at løse en situation vil en utålmodig indgriben lige nu blot hindre en gunstig skæbnes fremdrift. Forudsat at du lærer af det problem, du er stødt på, vil du komme forbi den aktuelle forhindring. At modtage dette hexagram er tegn på, at der på den anden side af de vanskeligheder og den pressede situation, du står i, ligger en succes og venter. For at bringe den fuldt frem i lyset, må du udvise tålmodighed.

I Ching
Spørg
I Ching
I Ching
Oversigt
Hexagrammer
 

Der er en grund til, at du har fået dette hexagram! Måske forstår du ikke svaret, måske synes du ikke, at svaret er rigtigt. Men dette er, hvad Ching råder dig til at gøre. Selvfølgelig kan du trække et nyt hexagram, indtil du finder det svar, du ønsker, men så går du glip af visdommen og de fremskridt, som I Ching ønsker at hjælpe dig med at opnå.

Svaret er koncentrat af hvad hexagrammet råder dig til. Den komplette betydning findes i Forvandlingernes Bog, hvor de 64 hexagrammer er beskrevet. Det er gennem den intuitive fortolkning af det enkelte hexagram, at I Ching giver mulighed for at lære at handle korrekt og klogt i livets situationer.

    I Ching love

Spørg om
Kærlighed

Spørg om
Business
knap-left-2
Kærlighed
Hexagrammer
knap-left-2
Business
Hexagrammer
navigation home