I Ching | Hexagram 8
I Ching
Business
Hexagram 8
I Ching business
xxx

Styrk netværk internt i din virksomhed og knyt bånd til dine netværk. Finde sammen, alliere dig med, finde det du hører sammen med. Dette hexagram peger på en tid for indgåelse af forbund med andre med henblik på at supplere og hjælpe hinanden, præcis som regnen supplerer og hjælper jorden.

I Ching
Spørg
I Ching
I Ching
Oversigt
Hexagrammer

Der er en grund til, at du har fået dette hexagram! Måske forstår du ikke svaret, måske synes du ikke, at svaret er rigtigt. Men dette er, hvad Ching råder dig til at gøre. Selvfølgelig kan du trække et nyt hexagram, indtil du finder det svar, du ønsker, men så går du glip af visdommen og de fremskridt, som I Ching ønsker at hjælpe dig med at opnå.

Svaret er koncentrat af hvad hexagrammet råder dig til. Den komplette betydning findes i Forvandlingernes Bog, hvor de 64 hexagrammer er beskrevet. Det er gennem den intuitive fortolkning af det enkelte hexagram, at I Ching giver mulighed for at lære at handle korrekt og klogt i livets situationer.

    I Ching business

Spørg om
kærlighed

Spørg om
Business
knap-left-2
Kærlighed
Hexagrammer
knap-left-2
Business
Hexagrammer
navigation home