Kinesisk astrologi | Partnermatch | Geden

Kinesisk astrologi | Dyretegn Grisen

Dit perfekte match er Grisen! I kinesisk astrologi opfattes grisen som det varmeste og mest ærbare af alle de tolv dyr. Grise har udsøgt smag og manér. En naturlig luksuriøs natur og sans for æstetik og kvalitet – i indretning, mad, tøj etc.

  • Kinesisk astrologi | Dyretegn Hunden
  • Kinesisk astrologi | Dyretegn Dragen

Du bør undgå at være for meget i kontakt med Hunden og Dragen. Undgå at have disse dyr som partner i både kærligheds- og pengesager. Der er disharmoni og potentiel konflikt, når disse dyr krydser din vej.


Du kan med fordel benytte et øjeblik på at orientere dig om hvilke dyretegn som du ofte krydser på din vej – venner, familie, kollegaer, mv. Ved at være opmærksom på gode match kan du fremme dit humør, energi, rigdom, kærlighed mv.

Five elements | Soil

Element Jord
Geden er tilknyttet elementet Jord. De tolv dyretegn er relateret til de fem elementer, som påvirker hinanden gensidigt ved at være støttende, drænende eller ødelæggende.

Dette påvirker samspillet mellem to eller flere dyretegn. De dyretegn som har elementer, der støtter hinanden, vil støtte hinanden og passe på hinanden. Mens dyretegn med elementer, der ødelægger hinanden vil være destruktive overfor hinanden.

  • Ild støtter Jord: Slange, Hest
  • Træ ødelægger Jord: Tiger, Kanin

Animals Zodiac

År mellem dyrene
Da de 12 Dyretegn er placeret efter hinanden i en gentagende cyklus, har de alle et bestemt antal år imellem sig. I kinesisk astrologi antages at nogle forskelle i år er gunstige.

  • Dyretegn 4 års forskel er forenelige: Kanin, Gris
  • Dyretegn 6 års forskel, kan ikke se hinanden i øjenhøjde, men deres forhold kan være fint, hvis de acceptere deres roller som fx. ældst og yngst: Okse
  • Dyretegn 3 års forskel er ikke-kompatible: Drage, Hund

Kinesisk astrologi

Når du begynder at forstå logikken og fordelene bagved den østerlandske tankegang, begynder du også at forstå hvorfor det spiller så stor en rolle for en østerlænding at kende til sit kinesiske dyretegn. Dette er et naturligt pejlemærke i en verden, hvor man definerer sig selv ud fra de relationer man indgår i – mere end man definere sig selv som et løsrevet individ.

For en østerlænding er astrologien en integreret del af dagligdagen hvor alt er underlagt målet at skabe optimal harmoni mellem yin og yang.

Tilstanden hvor der er balance og harmoni mellem yin & yang er ikke målet i sig selv, men derimod den position, handling, der potentielt vil medfører størst fremgang, lykke, velstand og held, for såvel det enkelte individ, gruppen, landsbyen, samfundet, nationen og verden som helhed.

Da denne optimale harmonitilstand antages at være af flygtig karakter kan den vanskeligt forudsiges, endsige bevidst og målrettet opnås og fastholdes. Og derved bliver tankesættet om konstant at søge hen imod den optimale harmonitilstand, til en måde at leve på, mere end det bliver til noget man separat beskæftiger sig med.

Navigation Oversigt Navigation Udregn Navigation Partner
Forside