Kinesisk astrologi | De 12 dyretegn

De 12 Dyretegn
Kinesisk astrologi

 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Rotten
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Okse
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Tiger
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Kanin
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Dragen
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Slangen
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Hesten
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Geden
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Aben
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Hanen
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Hunden
 • Kinesisk astrologi | Dyretegn Grisen

De tolv dyr repræsentere den kinesiske tidscyklus, og hver repræsenterer et år. Begivenheder og hændelser i et givet år influeres af naturen af det års dyr. Hver person, der fødes under et år besidder sandsynligvis kvaliteter og egenskaber som er kendetegnede for det dyr, der repræsenter deres fødselsår.

De tolv dyr nævnes først i det ottende og niende århundrede, et tidspunkt, hvor buddhismen blomstrede i Kina. Men kinesiske skrifter omtaler hvorledes der tidligere blev benyttet de kinesiske skrifttegn for de “tolv grene” i stedet for de nu kendte dyrenavne. Da de buddhistiske astrologer skulle udbrede deres videnskab til et større publikum, prøvede de at gøre den mere forståelig og fik den udmærkede idé, at erstatte de tolv grene med dyrenavne. Ideen fængede og brugen af disse tolv dyrenavne bredte sig hurtigt gennem Asien.

Astrologiens principper var allerede velkendte. Nu valgte man et dyrenavn alt efter, hvor godt det karakteriserede hvert af de tolv år. Århundreders observation havde f.eks. afsløret, at det femte år i cyklussen som regel var kendetegnet ved særligt voldsomme regnskyl og oversvømmelser  – glimrende, hvis man bede i et tørkeramt område, men knapt så godt for dem, hvis høst forsvandt i bølgerne. Af denne grund blev dragen symbol, ikke kun på regn og oversvømmelser, men også på uberegnelig lykke med tab og gevinst, valgt som det femte års dyr.

Kinesisk astrologi

De tolv dyretegn indgår i mange forskellige sammenhænge i kinesisk astrologi, kinesisk visdom og feng shui. Det helt centrale i al visdom og spiritualitet der stammer fra østen – og således også det centrale i begrebet de tolv dyretegn – er at alting relatere til hinanden.

For en østerlænding er det vigtigt at kende til sit heldige element og sit kinesiske dyretegn. Dette er naturlige pejlemærker i en verden, hvor man definerer sig selv ud fra de relationer man indgår i – mere end man definere sig selv som et løsrevet individ. For en kineser er astrologien således ikke en selvstændig disciplin der kan praktiseres efter forgodtbefindende. For en kineser er astrologien ikke en hobbyaktivitet, men en integreret del af den kinesiske dagligdag hvor alt er underlagt målet at skabe optimal harmoni mellem yin og yang.

Hvilket i øvrigt ikke er målet i sig selv. Tilstanden hvor der er balance og harmoni mellem yin & yang er ikke målet i sig selv, men den position, der potentielt vil medfører størst fremgang, lykke, velstand og held, for såvel det enkelte individ, gruppen, landsbyen, samfundet, nationen og verden som helhed.

Da denne optimale harmonitilstand antages at være af flygtig karakter kan den vanskeligt forudsiges, endsige bevidst og målrettet opnås og fastholdes. Og derved bliver tankesættet om konstant at søge hen imod den optimale harmonitilstand, til en måde at leve på, mere end det bliver til noget man separat beskæftiger sig med.

Kinesisk astrologi

Rottens år 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032
Rotten er ressourcestærk, charmerende og generøs over for sine nærmeste. Temperamentsfulde, rastløse og pedantiske kan de også være.

Tyrens år 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033
Tyren kan lide at være leder. De er inspirerende og får folk omkring dem til at føle sig godt tilpas. De er hårdtarbejdende og systematiske, men kan være viljestærke og stædige.

Tigerens år 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034
Tigre er stærke, dristige, eventyrlystne, charmerende og gode til at tage initiativ. De tager ofte risici og glemmer let at tænke før.

Kaninens år 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035
Kærlige, medgørlige, rare og forstående mennesker, som normalt har mange venner. De er lidt generte og kan lide luksus.

Dragens år 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036
Drager er åndeligt stærke og individualistiske. De er aktive og ærlige og ved, hvad de synes!

Slangens år 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037
Slangen er en uhelbredelig romantiker og kan godt lide at filosofere, hvilket kan gøre den langsom til beslutninger.

Hestens år 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038
Heste arbejder hårdt og tager nemt ansvar for sig selv. De er kendt for at være sociale og venlige.

Gedens år 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039
En ged er charmerende og kunstnerisk. De bekymrer sig ofte unødigt og brokker sig gerne over småting.

Abens år 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040
En abe er intelligent og populær. Socialt kompetent simpelthen. De lykkes som regel med det meste, de foretager sig.

Hanens år 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041
En hane er meget beslutsom og siger, hvad han/hun mener i alle situationer. De bliver nogle gange opfattet som besserwisser og er ligesom her meget stolte. Udseende er vigtigt for en hane.

Hundens år 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042
Ærlig og trofast, men kan være angst.

Grisens år 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043
En gris er ærlig og tolerant og får ofte en god ven, men de kan nogle gange elske det gode liv lidt for meget.

Navigation Oversigt Navigation Udregn Navigation Partner
Forside