Kinesisk astrologi | Find dit kinesiske dyr


rat pig dog
ox
Find dyretegn
Indtast fødselsdatorooster
tiger monkey
rabbit goat
dragon
snake
horse

Ifølge kinesisk astrologi har du egenskaber og adfærd, der er karakteristiske for dyret, der repræsenterer dit fødselsår. Det er en god ide at blive ven med dit årsdyr, da dette kan bringe dig massevis af held, lykke og rigdom.

Kineserne har stor respekt for de tolv dyretegn og derfor har mange af dem deres eget årsdyr repræsenteret i form af små figurer i deres hjem, ligesom det er meget populært at have smykker, nøgleringe etc. med sit årsdyr. Dyrkelsen af årsdyrene sker for at fremhæve deres medfødte egenskaber og personligheder. Og fordi det antages at årsdyret kan bringe held, lykke og rigdom. Hvis man altså er gode venner med sit årsdyr!

For en østerlænding er det vigtigt at kende til sit heldige element og sit kinesiske dyretegn. Dette er naturlige pejlemærker i en verden, hvor man definerer sig selv ud fra de relationer man indgår | i – mere end man definere sig selv som et løsrevet individ.

For en kineser er astrologien således ikke en selvstændig disciplin der kan praktiseres efter forgodtbefindende. For en kineser er astrologien ikke en hobbyaktivitet, men en integreret del af den kinesiske dagligdag hvor alt er underlagt målet at skabe optimal harmoni mellem yin og yang.

Hvilket i øvrigt ikke er målet i sig selv. Tilstanden hvor der er balance og harmoni mellem yin & yang er ikke målet i sig selv, men den position, der potentielt vil medfører størst fremgang, lykke, velstand og held, for såvel det enkelte individ, gruppen, landsbyen, samfundet, nationen og verden som helhed.

Da denne optimale harmonitilstand antages at være af flygtig karakter kan den vanskeligt forudsiges, endsige bevidst og målrettet opnås og fastholdes. Og derved bliver tankesættet om konstant at søge hen imod den optimale harmonitilstand, til en måde at leve på, mere end det bliver til noget man separat beskæftiger sig med.

Kinesisk astrologi

Find dyretegn

Bemærk vi følger den kinesiske kalender.

2019 5.2 Grisens år | Soil, Yin
2018 16.2 Hundens år | Soil | Yang
2017 28.1 Hanens år | Fire | Yin
2016 8.2 Apens år | Fire | Yang
2015 19.2 Gedens år | Wood | Yin
2014 31.1 Hestens år | Wood | Yang
2013 10.2 Slangens år | Water | Yin
2012 23.1 Dragens år | Water | Yang
2011 3.2 Kaninens år | Metal | Yin

2010 14.2 Tigerns år | Metal | Yang
2009 26.1 Oksens år | Soil | Yin
2008 7.2 Rottens år | Soil | Yang
2007 18.2 Grisens år | Fire | Yin
2006 19.1 Hundens år | Fire | Yang
2005 9.2 Hanens år | Wood | Yin
2004 22.1 Apens år | Wood | Yang
2003 1.2 Gedens år | Water | Yin
2002 12.2 Hestens år | Water | Yang
2001 24.1 Slangens år | Metal | Yin
2000 5.2 Dragens år | Metal | Yang

1999 16.2 Kaninens år | Soil | Yin
1998 28.1 Tigerns år | Soil | Yang
1997 7.2 Oksens år | Fire | Yin
1996 19.2 Rottens år | Fire | Yang
1995 31.1 Grisens år | Wood | Yin
1994 10.2 Hundens år | Wood | Yang
1993 23.1 Hanens år | Water | Yin
1992 4.2 Apens år | Water | Yang
1991 15.2 Gedens år | Metal | Yin

1990 27.1 Hestens år | Metal Yang
1989 6.2 Slangens år | Soil Yin
1988 17.2 Dragens år | Soil Yang
1987 29.1 Kaninens år | Fire Yin
1986 9.2 Tigerns år | Fire Yang
1985 20.2 Oksens år | Wood Yin
1984 2.2 Råttans år | Wood Yang
1983 13.2 Grisens år | Water Yin
1982 25.1 Hundens år | Water Yang
1981 5.2 Hanens år | Metal Yin

1980 16.2 Apens år | Metal Yang
1979 28.1 Gedens år | Soil Yin
1978 7.2 Hestens år | Soil Yang
1977 18.2 Slangens år | Fire Yin
1976 31.1 Dragens år | Fire Yang
1975 11.2 Kaninens år | Wood Yin
1974 23.1 Tigerns år | Wood Yang
1973 3.2 Oxens år | Water Yin
1972 15.2 Råttans år | Water Yang
1971 27.1 Grisens år | Metal Yin

1970 6.2 Hundens år | Metal Yang
1969 17.2 Hanens år | Soil Yin
1968 30.1 Apens år | Soil Yang
1967 9.2 Gedens år | Fire Yin
1966 21.1 Hestens år | Fire Yang
1965 2.2 Slangens år | Wood Yin
1964 13.2 Dragens år | Wood Yang
1963 25.1 Kaninens år | Water Yin
1962 5.2 Tigerns år | Water Yang
1961 15.2 Oksens år | Metal Yin

1960 28.1 Rottens år | Metal Yang
1959 8.2 Grisens år | Soil Yin
1958 18.2 Hundens år | Soil Yang
1957 31.1 Hanens år | Fire Yin
1956 12.2 Apens år | Fire Yang
1955 24.1 Gedens år | Wood Yin
1954 3.2 Hestens år | Wood Yang
1953 14.2 Slangens år | Water Yin
1952 27.2 Dragens år | Water Yang
1951 6.2 Kaninens år | Metal Yin
1950 17.2 Tigerns år | Metal Yang

1949 29.1 Oksens år | Soil Yin
1948 10.2 Rottens år | Soil Yang
1947 22.1 Grisens år | Fire Yin
1946 2.2 Hundens år | Fire Yang
1945 13.2 Hanens år | Wood Yin
1944 25.1 Apens år | Wood Yang
1943 5.2 Gedens år | Water Yin
1942 15.2 Hestens år | Water Yang
1941 27.1 Slangens år | Metal Yin
1940 8.2 Dragens år | Metal Yang

1939 19.2 Kaninens år | Soil Yin
1938 31.1 Tigerns år | Soil Yang
1937 11.2 Oksens år | Fire Yin
1936 24.1 Rottens år | Fire Yang
1935 4.2 Grisens år | Wood Yin
1934 14.2 Hundens år | Wood Yang
1933 26.1 Hanens år | Water Yin
1932 6.2 Apens år | Water Yang
1931 17.2 Gedens år | Metal Yin

Kinesisk astrologi

Når du har fundet dit eget dyretegn kan du med fordel undersøge hvilke dyretegn som mennesker omkring dig har. Nogle af de tolv dyretegn kommer bedre ud af det med hinanden end andre.

Eksempelvis menes Rotten og Dragen at være et overordentligt lykkeligt par, mens Rotten og Hesten altid vil ligge i slagsmål.

Der er ikke kun tale om bedste partnermatch, altså hvordan du finder den bedste kæreste. De harmoniske relationer – eller mangel på samme! – menes også at gælde dit samspil med dine kollegaer, venner, mv.

Navigation Oversigt Navigation Udregn Navigation Partner
Forside